Technologické startupy konkurují bankám, které na digitalizaci nestačí

Z nedávného přehledu společnosti McKinsey & Company vyplývá, že 51 procento bank má rentabilitu vlastního kapitálu nižší než náklady na vlastní kapitál. Podle expertů z poradenské skupiny Moore Global je jednou z hlavních příčin jejich pomalá digitalizace. Ta naopak dosahuje vysoké úrovně u startupů a dalších progresivních společností působících v oblasti financí.

Ilustrační foto: Glenn Carstens-Peters on Unsplas

Bankovnímu sektoru začaly v posledních letech sekundovat fintech startupy. Díky chytrým technologiím mohou svým zákazníkům nabízet nové produkty a služby, jež klasické bankovní společnosti ve své nabídce nemají. „V posledních pěti letech jsme byli svědky většího množství inovací než za předchozích pět století. Je zřejmé, že mnoho tradičních hráčů není na tuto situaci připraveno,“ komentuje Ewen Fleming, vedoucí skupiny finančních služeb v mezinárodní poradenské skupině Moore Global.

Tradiční banky tlačí k inovacím rozvíjející se fintech, který je rychle se vyvíjejícím segmentem. „Je možné očekávat, že pro toto odvětví bude klíčová aplikace nových technologií spíše než finanční procesy samotné a že sféra fintech bude integrovat stále více oblastí. Zároveň budeme svědky toho, že se klasické finanční instituce budou stále více přibližovat fintech firmám a rozdíly mezi těmito dvěma tábory se tak budou stírat,“ vysvětluje Petr Kymlička, partnera poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Česko v technologiích zaostává

Finanční sektor v postkomunistických zemích, tedy i v Česku, se ve srovnání se západními státy stále jeví jako méně rozvinutý. „Zaostáváme v průniku technologií do tohoto sektoru. Fintech se u nás podílí na celkových výnosech finančního sektoru pouze jednotkami procent. Je to způsobeno především silně konzervativním přístupem, a to jak bank, tak jejich zákazníků,“ říká Petr Kymlička s tím, že během posledních let se tento stav zlepšuje, a to mimo jiné díky rostoucí digitální gramotnosti, lepší dostupnosti technologií nebo snižující se jazykové bariéře. „Do oblasti fintechu je navíc od investorů alokováno značné množství rizikového kapitálu, který je pro rozvoj projektů klíčový,“ uzavírá Petr Kymlička.