Sokolovská uhelná obnovuje výrobu uhelného plynu, zemní je drahý a nejistý

Ilustrační obrázek: Alexandra Koch, Pixabay

Společnost Sokolovská uhelná obnoví tento měsíc částečný provoz plynárenské technologie ve Vřesové. Půjde o tři generátory z 26. Obnovení tlakového zplyňování uhlí má otevřít cestu k přípravě na nové inovativní technologie, které budou součástí rozvoje chemického průmyslu v průmyslovém areálu Vřesová, informovala společnost v tiskové zprávě.

Sokolovská uhelná odstavila plynárenský provoz v roce 2020, zejména kvůli vysokým cenám emisních povolenek. Přešla tehdy na zemní plyn. Jenže situace na trhu se zemním plynem, zejména kvůli válce na Ukrajině, ukázala, že spolehnout se jen na zemní plyn není do budoucna bez rizika. Sokolovská uhelná navíc chce v obnovených plynových generátorech vyzkoušet technologie, které by umožnily další rozvoj chemické výroby.“Drahý zemní plyn a riziko nedostupnosti zemního plynu, který ještě po několik let bude vedle uhlí bezesporu jen obtížně nahraditelným palivem pro výrobu elektřiny a tepla, je dalším důvodem, proč máme věnovat pozornost obnovení provozu tlakové plynárny. Jedná se o vhodnou alternativu při řešení současné krize. Zprovoznění části plynárny ve Vřesové poskytne příležitost pro zajištění plynu z tuzemských nerostných surovin pro energetické potřeby,“ řekl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné Pavel Tomek.

Generátory budou v chodu při snížených provozních parametrech, část technologie zůstane nadále odstavená. Plynárna ve Vřesové je unikátní technologií, která dokáže za vysokého tlaku a teplot přeměnit hnědé uhlí na energetický plyn. Plynárenská část přitom zdaleka neznamená jen tlakové zplyňování uhlí, ale třeba i technologii štěpení vedlejších karbochemických produktů, takzvaný hořákový generátor. A ten patří k jedinečným technologiím nejen z českého, ale i z globálního hlediska. Z tlakového zplyňování současně vznikají chemické produkty určené k dalšímu využití, jako jsou například kyselina sírová, čpavek, fenolové vody. V současnosti jsou v areálu v provozu pouze sušárna a drtírna uhlí, které připravují vstupní palivo pro teplárnu.

„Lidé z okolních měst a obcí nemusí mít při tomto omezeném provozu obavy z žádných rizik, která by mohla mít vliv na zdraví, bezpečí a na kvalitu životního prostředí. Pouze zahájení obnoveného provozu může během úvodních dní zprovozňování v roce 2020 odstavené technologie doprovázet mírný pachový efekt, proto děkujeme všem za pochopení a věříme, že to nijak nenaruší plánované letní aktivity,“ řekla mluvčí Sokolovské uhelné Jana Pavlíková.