ŠKODA JS se vrátila do ziskového hospodaření

Foto: Škoda JS

Provozní zisk ve výši téměř 250 milionů korun při celkových tržbách 3,3 miliardy korun vykázala za loňský rok 2023 ŠKODA JS a.s. Jedná se o auditované hospodářské výsledky (dle českých účetních standardů).

Přední evropský výrobce zařízení pro jadernou energetiku se vrátil do černých čísel po dvou předchozích ztrátových letech, což bylo způsobeno pandemií Covidu a válkou na Ukrajině. Loňských 12 měsíců představovalo první kompletní rok podnikání ŠKODA JS v rámci vlastnické struktury Skupiny ČEZ (její součástí je od listopadu 2022).

„Hlavně po nesmírně náročném roce 2022 jsme především rádi za návrat do ziskového hospodaření, přičemž tržby nám meziročně vzrostly o 12 procent,“ řekl František Krček, předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS a.s.

Export tvořil 1/3 tržeb

Export tvořil zhruba třetinu tržeb a směřoval především na Slovensko. Plzeňská firma patří mezi významné dodavatele, kteří se podíleli na nedávném dokončení třetího bloku JE Mochovce, aktuálně pracuje na zprovoznění čtvrtého. Dále pak dodávala do západní Evropy (Velké Británie a Francie) a Maďarska. Ze třech hlavních pilířů podnikání ŠKODA JS tvořil segment servis 43 procent tržeb, investiční inženýring a výroba shodně po 28 procentech.

„Objem nově přijatých zakázek připravených do výroby k 31.12. 2023 vykázal hodnotu přes 3,8 miliard korun, což je o 5 procent více než v roce předchozím,“ dodal Krček.

Na hospodaření společnosti se vloni mj. již pozitivně projevila i znovuobnovená spolupráce s ukrajinským zákazníkem NAEK Energoatom. Až to bezpečnostní situace umožní, chce se ŠKODA JS plnohodnotně vrátit na ukrajinský trh a dokončit zde rozdělané obchodní případy, i se podílet na nových, již zveřejněných, projektech, jakými je kupříkladu výstavba nových bloků Chmelnické JE. V ČR pak má jako stěžejní tuzemská společnost v oboru relevantní ambice spolupracovat v rámci dodavatelského konsorcia s vítězem tendru na výstavbu nového jaderného bloku/bloků.