Počet uživatelů bankovní identity překročil 4 miliony

Ilustrační foto: Marco Wolff z Pixabay

Bankovní identitu už použily čtyři miliony uživatelů, což je meziročně dvakrát více, a představuje tak nejrozšířenější digitální identitu. Lidé s Bank iD loni uskutečnili 15 milionů transakcí v portálech státní správy a 4 milionů ověření na firemních webech. Celkově má bankovní identitu dostupnou 6 milionu občanů u deseti bank. Oznámila to společnost Bankovní identita na své dnešní tiskové konferenci. Za minulý rok se zvýšil počet uživatelů bankovní identity na dvojnásobek.

Lidé s Bank iD loni uskutečnili 15 milionů transakcí v portálech státní správy a čtyři milionů ověření na firemních webech. Zhruba 1,6 milionu lidí se loni přihlásilo na portálech soukromých společností, což ukazuje na rostoucí důvěru v tuto digitální službu. V letošním roce mohou Bank iD využít rodiče žáků devátých tříd a zájemců o víceletá gymnázia pro online přihlášení na střední školy, které připravuje CERMAT a MŠMT.

„V tuto chvíli spolupracujeme s více než 400 subjekty. Jsem rád, že se digitalizace čím dál více prosazuje v oblastech, kde doposud nebyla, jako jsou například bezobslužné prodejny v menších obcích. V loňském roce bylo otevřeno 30 nových prodejen s bezobslužným režimem a přes bankovní identitu lidé uskutečnili 100 000 nákupů. Z bezobslužných prodejen se stává řešení pro český venkov, jelikož personální náklady představují až 75 % nákladů pro provozovatele, což v tomto případě odpadá,“ vysvětluje jednu z výhod  Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identity.

Cizinci mohou nyní získat bankovní identitu u tří bank, a to u Monety Money Bank, Fio banky a Raiffeisenbank, pokud mají osobní doklad vydaný českým státem.

Letos poprvé v přijímacím řízení na střední školy odpadá povinnost fyzicky odevzdat nebo poslat přihlášku. Žáci si letos poprvé vybírají tři střední školy. Systém žáky na základě jejich výsledků přijímacích zkoušek automaticky rozřadí podle jejich preferencí. Tento krok bude velkou úlevou pro rodiče 106 tisíc deváťáků. „Statistiky žádostí o jednorázový příspěvek na dítě ukázaly, že přes 82 % žádostí bylo podáno elektronicky. Podobný trend lze očekávat také u letošních přijímacích zkoušek. Elektronický systém usnadní administrativu školám a možnost přihlášování pomocí bankovní identity by měl zjednodušit celý proces a eliminovat stres rodičů. Je důležité zmínit, že některé banky zřídí bankovní identitu i těm rodičům, kteří z nejrůznějších důvodů nemají bankovní účet,“ vysvětluje Jan Blažek, předseda představenstva Bankovní identity. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. února do 20. února 2024. Systém se týká také přihlášek na víceletá gymnázia. 

V případě, že rodiče nemají bankovní účet, mohou si zřídit samostatnou bankovní identitu u České spořitelny, ČSOB, FIO banky, Komerční banky a Monety Money bank. Vedle toho první čtyři univerzity začaly využívat Bank iD pro přihlášky k vysokoškolskému studiu nebo zápis do ročníku, což je další krok k digitální transformaci vzdělávacího sektoru. 

Cizinci mohou získat bankovní identitu u Monety Money Bank, Fio banky a Raiffeisenbank, pokud mají osobní doklad vydaný českým státem.

Bankovní identita, digitální občanka, je zdaleka nejpoužívanější a bezpečnou metodou digitálního ověření totožnosti českých občanů u státních institucí a firem. Bankovní identitu má více než 6 milionů klientů bank, kteří využívají elektronické bankovnictví. Umožňuje jim jednoduché a bezpečné přihlášení k portálům státní správy i firem, jednoznačné prokázání osobních údajů (např. plnoletosti) a podepsání dokumentů. V České republice funguje od ledna 2021 pod značkou Bank iD.