Placení faktur a závazků se loni zhoršilo

Ilustrační obrázek: Gerd Altman z Pixabay

Útlum ekonomiky, předchozí nárůst úrokových sazeb i vyčerpaný trh práce. To jsou podle odborníků hlavní důvody, proč se loni v České republice zhoršovala platební morálka firem. Upozornila na to např. Hospodářská komora ČR.

„Platební morálka odběratelů se v průběhu loňského roku postupně zhoršovala zejména ve srovnání s roky 2021 a 2022. Naopak ve srovnání s roky 2018 a 2019 je situace porovnatelná,“ říká Ondřej Makeš, analytik rizik společnosti Bibby Financial Services, která poskytuje financování malým a středním podnikatelům.

I nepatrné zpoždění může způsobit velké potíže a časem skončit až bankrotem. Řeč je o opožděných platbách faktur a dalších pohledávek. Špatnou zprávou pro podnikatele je, že platební morálka se v České republice loni zhoršila a ani výhled na letošní rok nevypadá zatím příliš optimisticky. 

Přesto se podle posledního šetření Hospodářské komory každá šestá firma v důsledku neuhrazených faktur loni dostala do finančních potíží. Za zhoršující se platební morálku podle ekonomů může několik faktorů. „V první řadě je na vině pokles ekonomiky. Tu stahuje dolů zejména poměrně slabá spotřeba domácností, ale také nejistota mezi investory. Zároveň s tím se zhoršuje finanční situace odběratelů, kteří proto v rostoucí míře hradí své závazky po splatnosti či vykazují jiné známky zhoršování platební morálky,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Dalším důvodem vedle útlumu ekonomiky je podle něj výrazný růst úrokových sazeb v uplynulých letech. Kvůli tomu je splácení úvěrů, které se také na platební morálce podílí, samozřejmě složitější. Podle Hospodářské komory ovlivňuje platební morálku ještě jeden faktor. „Za neschopností odběratelů splácet faktury do data jejich splatnosti stojí rovněž vyčerpaný trh práce. Kvůli nedostatku kvalifikované pracovní síly firmám roste počet nedokončených zakázek. Prodlužují se lhůty jejich dokončení, a tím pádem se prodražuje i jejich realizace,“ upozorňují zástupci komory.

Nejčastěji se podle dat Hospodářské komory s opožděnými platbami potýkají malé firmy s 11 až 50 zaměstnanci a střední firmy s 51 až 250 zaměstnanci. Dobrou zprávou však je, že většinu společností opožděné platby zatím nepoškozují. „Významné riziko pro hospodaření a fungování firem ale může představovat případné hromadění dalších neuhrazených faktur ze stran různých odběratelů,“ varovala ředitelka Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Lenka Janáková. Podle informací komory jsou opožděné platby příčinou každého čtvrtého bankrotu malého nebo středního podniku v Evropské unii. Kromě firem překračuje lhůty splatnosti také stát, obce a státní podniky. Nejlepší platební morálku mají živnostníci a nejmenší podniky do 10 zaměstnanců. Rozdíly jsou i v jednotlivých oborech. 

„Horší platební morálka je vidět v oborech s dlouhodobě vyšším tlakem na cashflow, jako je třeba autodoprava. Dražší úvěry měly dopad zase na stavebnictví. Naopak vzhledem ke stabilizaci dodavatelských řetězců se zlepšila platební morálka v sektoru zpracovatelského průmyslu nebo strojírenství,“ popisuje současný stav Ondřej Makeš.

Podle něj se situace letos nezlepší. Dokonce předpovídá spíše další zhoršení. „Útlum ekonomické aktivity se dále přesouvá do průmyslových odvětví a pokračuje napříč českým hospodářstvím i velkou částí Evropy. Pro letošní rok proto očekáváme trend postupně se zhoršující platební morálky napříč naprostou většinou oborů,“ dodal analytik.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda je však v předpovědích optimističtější. „Očekáváme postupné zlepšování platební morálky, ale spíše až od příštího roku. Letos by se totiž ekonomika měla vrátit k růstu a úrokové sazby by zároveň měly citelněji klesnout,“ předpovídá.