Malí podnikatelé tvrdí, že se bez technologií neobejdou

Ilustrační foto: Lukas Bieri z Pixabay

Většina mikro a malých podnikatelů je otevřená zapojování nových technologií do svého byznysu. Jako zcela zásadní pro budoucí úspěch je vnímá 58 % z nich. Vyplývá to z celostátního průzkumu Barometr: Touha prosperovat – Situace českých mikro a malých podniků 2022.

„S nástroji, které zefektivní jejich práci a usnadní oslovování potenciálních zákazníků, se malí podnikatelé učí pracovat pomalu, ale jistě. Při osvojování moderních technologií však mikro a malé podniky narážejí i na překážky. Jako hlavní úskalí vidí potenciální náklady, často také nevědí, které technologie využít,“ komentují výsledky autoři průzkumu.

Vlastní sociální sítě provozuje více než polovina mikro a malých podniků v Česku. Jen třetina má přitom vysokorychlostní internet. Názorně to ilustruje přístup malých firem k moderním technologiím. Do svého každodenního fungování je stále zapojují jen pozvolna a v některých případech také velmi nahodile.

Ze všech technologií podniky nejčastěji sahají po systémech plánování podnikových zdrojů starajících se o automatizaci procesů napříč firmou. Druh využívaných technologií se však mezi jednotlivými mikro a malými podniky liší podle oboru podnikání. Zatímco pokročilé analýzy dat nacházejí uplatnění především v oblasti přepravy a zdravotnictví, cloudové služby jsou nejčastěji využívány v oboru financí a umění. 

Spíše staromódní jsou mikro a malé podniky v otázce financí. Pro příjem plateb zdaleka nejčastěji používají bankovní převody (81 %). Dvě třetiny z nich pak svým zákazníkům a klientům umožňují zaplatit hotově. Ve srovnání s velkými firmami však mají mikro a malí podnikatelé a podnikatelky výrazný prostor k růstu v oblasti bezhotovostních plateb. Platební karty přijímá jen 38 % mikro a malých podniků, pouhých 20 % umožňuje za své služby platit skrze digitální peněženky.

„Změny a inovace představují pro drobné podnikatele a podnikatelky mnohem větší výzvu, než je tomu v případě velkých firem. Často se o chod firmy starají jejich majitelé či majitelky úplně sami a není tak snadné najít čas, ale i odvahu, pro experimentování s neznámými nástroji. Potřeby jednotlivých podnikatelů se navíc výrazně liší. Jen OSVČ máme v Česku více než milion a každý z nich se zaměřuje na něco jiného. Každý proto potřebuje v závislosti na konkrétních vlastnostech svého podnikání něco trochu jiného. Není proto snadné se rozhodnout, kde začít. Platí ale, že s technologiemi je lepší začít dříve než později,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Využití moderních technologií mezi malými podniky v Česku stoupá. Podle Indexu digitální ekonomiky a společnosti 2023, který monitoruje stav digitalizace v členských zemích Evropské unie, dosahuje alespoň základní úrovně digitalizace 68 % tuzemských malých a středních podniků. Ve srovnání s předchozím rokem (52,5 %) to je nárůst o více než 15 procentních bodů. Díky tomu se české malé a střední podniky v pomyslném pořadí v EU posunuly ze sedmnáctého na dvanácté místo. Za celoevropským průměrem (69 %) a severskými státy, které jsou evropskými premianty, však stále zaostáváme.

Hlavní překážkou, která brání širšímu využití moderních technologií mikro a malými podniky, jsou obavy z nákladů. Vedle toho si podnikatelé a podnikatelky často nejsou jistí tím, co jim inovace mohou přinést. I přes všeobecný spíše pozitivní vztah k technologiím se zároveň mezi malými a mikro podnikateli najdou i tací, které nechává pokrok chladnými a kteří jsou přesvědčení, že jim technologie nemají co nabídnout. Tento názor zastává čtvrtina samostatných podnikatelů a čtvrtina podniků, které svou činnost provozují více než 16 let.

Problémem, na který malí podnikatelé často naráží, je, že netuší, jaké technologie by měli zvolit a jak by s nimi měli pracovat. Více než polovina (54 %) oslovených podnikatelů a podnikatelek uvádí, že by chtěla využívat více digitálních nástrojů, ale neví, které jsou pro jejich podnik nejvhodnější. Dva z pěti dotázaných by je chtěli využívat, ale podle svých slov k tomu nemají potřebné dovednosti.

„Z výsledků průzkumu je patrné, že největší překážkou v širším rozšíření moderních technologií mezi mikro a malými podnikateli je jejich strach pustit se do něčeho nového, neznámého. To nám ostatně sami řekli. Velká část z nich v průzkumu uvedla, že by stála o pomoc s osvojením technologií, třeba formou konzultace s dalšími podnikavými, kteří už mají s těmito rozhodnutími zkušenosti,“ říká Katarína Klamková, ředitelka neziskové organizace Care Česká republika. „Proto aktuálně pracujeme na přípravě platformy Pro podnikavé, která jim s tím stejně tak jako s mnoha dalšími problémy pomůže.“ 

Průzkum vznikl v rámci programu Mastercard Strive Czechia, který je společnou iniciativou Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard a neziskové organizace Care Česká republika a podrobně zkoumá situaci mikro a malých podniků na českém trhu.