Malé firmy věří v růst, ale nejsou lidi

Ilusrační foto: lannyboy89 z Pixabay

Rodinné firmy se potýkají s nedostatkem kvalitních zaměstnanců a čelí nerovnému postavení v otázce mezd i benefitů vůči velkým společnostem. Mají však výhodu větší stability, osobního přístupu a rychlejšího rozhodování. Vyplynulo to z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Jako nejspolehlivější a nejloajálnější se projevují starší zaměstnanci, kteří jsou rovněž studnicí znalostí ve firmě nebo potenciálními adepty na vedení podniku. „Rodinné firmy si nestěžují, vidí budoucnost pozitivněji i přesto, že opatrně omezily větší investice a tzv. drží pozice,“ říká Josef Jaroš, předseda představenstva AMSP ČR.

Přes dvě pětiny zástupců rodinných firem se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, především řemeslníků, opravářů a technických pracovníků. Firmy stále marně shánějí kvalifikované pracovníky, a to jak odborníky, tak kvalitní personál na nižší pracovní pozice. Bohužel to ani v následujících letech nevypadá na zásadní změnu v této oblasti. „To však sebou přináší negativní vliv na celé hospodářství, kdy jsou rodinné firmy nuceny odříkat zakázky, a tím je zásadně snížena jejich konkurenceschopnost,“ říká Petr Milata, zástupce 3. generace rodinné firmy Beznoska a garant projektu Rodinná firma AMSP ČR.

Největší bariérou při hledání zaměstnanců je nedostatek kvalitní pracovní síly na pracovním trhu a příliš vysoké mzdové nároky uchazečů. „Zde se ukazuje, že dlouhodobá strategie zaměstnanosti, která zahrnuje zejména různé státní příspěvky na pracovní místa pro velké zahraniční firmy, přináší nemalé problémy českým rodinným firmám. Navíc během covidových let pracovní morálka řady zaměstnanců zásadně klesla a bude trvat několik let, než se vrátí na původní úroveň,“ doplňuje Milata. Rodinné firmy se snaží řešit problémy s hledáním nových zaměstnanců zvyšováním mezd, nabízením nástupního bonusu nebo flexibilní pracovní doby a školeními. Nedokáží však při náboru pracovníka odhadnout jeho produktivitu, nemají specializovaného personalistu nebo náborové testy uchazečů. Aktivně také spolupracují s regionálními školami, kde je sice obtížné, ale možné skrze praxi studentů ve firmě získat šikovného mladého zaměstnance. Zde potřebují zejména menší firmy podporu.

Podle zaměstnavatelů jsou pro pracovníky nejdůležitější finanční benefity jako bonusy a vyšší mzda. Rodinné firmy ze současných benefitů nejčastěji nabízejí stravenky, příspěvek na stravování či dovolenou navíc. V rámci rodinných firem jsou častěji upřednostňovány individuální benefity před skupinovými.

„Největší výhodou menších rodinných firem, kterou ještě neumí dostatečně „prodat“, je jejich stabilita, osobní přístup, rychlé rozhodování a dobrý kolektiv – vztahy na pracovišti jsou pro mnoho uchazečů zásadní,“ říká Stanislav Servus, advokát a partner advokátní kanceláře Valouch Servus, advokátní kancelář s.r.o. a zároveň partner poradenské společnosti Wardens Group se specializací na ochranu a správu rodinného majetku, mezigenerační transfer bohatství, transakce a korporátní právo, řešení komplikovaných vztahů mezi společníky a členy rodin.

Pětina rodinných firem spolupracuje se středními odbornými učilišti, více než třetina rodinných firem zaměstnává studenty. „Většinu rodinných firem by motivovalo zaměstnávat absolventy, pokud by stát přispíval na jejich zaměstnávání např. formou snížení odvodů,“ doplňuje Jaroš.

Tři pětiny rodinných firem v ČR nezaměstnávají zahraniční pracovníky a v budoucnu to neplánují kvůli obavám z jazykové bariéry, administrativní náročnosti a obavám z jejich pracovní morálky. Osoby nad 55 let zaměstnává 68 % firem. Tři čtvrtiny podniků nezaměstnávají lidi v důchodovém věku, nejčastěji je najímají na DPČ nebo DPP.

Co se týká výhledu, rodinné podniky jsou optimistické. Více než třetina z nich očekává zlepšení ekonomické situace v ČR, což je více než před rokem. Stejně tak je tomu v očekávání ekonomické situace ve firmě. Méně rodinných firem než loni plánuje investovat do dalšího rozvoje. Minulé roky, které byly pro většinu z nich velmi náročné, je naučily mnohem více rozmýšlet veškeré investice a opatrněji nakládat s financemi, které mají. Proto v letošním roce spíše „drží pozice“, zdroje zejména menších firem jsou limitované. Většina rodinných firem stále věří, že by stát měl cíleně podporovat tento segment.

„Společnosti z řad rodinných či privátně vlastněných firem, se kterými spolupracujeme, jsou v dobrém stavu. Jistě, firmy s převahou e-commerce trochu zpomalily, na což nebyly zvyklé a musí si tuto zkušenost odpracovat, ale o žádný strmý pád se nejedná. Pomalejší růst může firmám prospět a umožnit dopilování vnitrofiremních procesů. Obecně se po covidu a zpřetrhání některých vazeb českým firmám podařilo najít nové dodavatelské řetězce a vypořádaly se také s nárůstem cen energií po pádu Bohemia Energy a začátku války. Mám radost, že se jejich adaptabilita opět potvrdila,“ komentuje výsledky kondice českých firem Miroslav Svoboda, Country leader Deloitte ČR. „Podpora, kterou tyto firmy žádají a kterou často diskutujeme, je zejména v oblasti know-how a vzdělávání, předávání zkušeností a znalostí z oboru, z jiných zemí nebo z oblasti technologií, rozvoje zaměstnanců a strategie. A velmi důležité je i legislativní prostředí a rovnost podmínek, vymahatelnost práva a jeho předvídatelnost, v oblasti finanční pak dostupnost správných nástrojů pro financování a řízení rodinných firem a uchování hodnoty a podpora kvality finančního řízení.“

Téma předávání rodinného podniku na další generaci kleslo v prioritách, neboť firmy řeší náročnou ekonomickou situaci a její zvládnutí. V loňském roce chtěla více než polovina rodinných firem převést vedení společnosti na rodinného příslušníka. Letos je to 44 % firem, ostatní nemají časový plán. Téměř dvě pětiny rodinných společností má však zaměstnance, kteří by mohli převzít vedení, aniž by tak ovlivnili „rodinnost“ firmy. Většina současných majitelů zatím necítí tlak, aby měli jasný časový plán pro předání. AMSP ČR však tyto rodinné podniky edukuje, že vždy je lepší mít připravený jasný plán předání – jde o velmi náročný projekt s jednotlivými fázemi, jehož neúspěch má fatální následky jak na firmu, tak na rodinu. I nástupníci stále častěji zmiňují, že toto téma bývá v rodinné firmě tabu. Manažerská odpovědnost je předávána postupně, nicméně o majetku se dost často mlčí. Toto téma je velmi citlivé.