Logistika utrpěla hospodářskou recesí

Ilustrační foto: Colliers

Dopravní a logistické služby byly loni postiženy sníženou poptávkou, hospodářským úpadkem a růstem nákladů. Jak to firmy z tohoto oboru přežily a co očekávají letos popisuje Daniel Kneisl, jednatel logistické skupiny Geis pro Českou republiku.

Firmy z většiny odvětví čelily a nadále čelí velkým ekonomickým výzvám, a to včetně inflace, daňového zatížení a tlaku na mzdy, konstatuje Kneisl. Snížená spotřeba domácností a problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích ovlivnily pohyb zboží jak na národní, tak na celosvětové úrovni. Logistika, stejně jako v předchozích letech, se neustále adaptuje na měnící se podmínky. Není to ale snadné. Společnosti poskytující logistické služby se v důsledku problémů na trhu potýkají nejen s propadem objemů zakázek (méně přeprav, méně pohybu zboží ve skladech, méně prodaných obalů a podobně), zvyšováním nákladů na provoz i mzdy, ale i s tlakem svých klientů na co nejnižší ceny. 

Náklady v logistice stále rostou, a to i v souvislosti s rostoucí potřebou investovat do udržitelných řešení. Výstavba ekologických budov, používání „zelených“ vozidel a snižování uhlíkové stopy vyžadují významné finanční prostředky. „Naše firma implementovala řadu ekologických opatření dávno před tím, než se udržitelnost stala módním tématem, a neustále je rozšiřuje a posouvá. Vždy se však zamýšlíme, zda konkrétní opatření má skutečně smysl,“ říká Daniel Kneisl. „Kupříkladu elektrický tahač stojí tři- až čtyřikrát více než nejmodernější dieselový, a přitom má mnoho omezení – například krátký dojezd, což snižuje efektivitu jeho využití, a tudíž dále zvyšuje náklady. A tyto náklady musí ve finále někdo zaplatit.“ Knaisl tak poukazuje na to, že krok směrem k tomuto ekologickému řešení ve výsledku nemusí být efektivní. V druhém pohledu je nutné zvážit i fakt, že nově vzniklé náklady za zdánlivě ekologičtější řešení se dále přenášejí v prodejním řetězci a mohou roztočit spirálu: vyšší náklady – zdražení zboží – vyšší inflace – nižší poptávka. 

Nekončící náročné podmínky pro logistiku mohou být však i výzvou. A na ty jsou logističtí provideři po době covidové již zvyklí. Klíčem k jejich zvládání je hlavně flexibilita, komplexní přístup k logistice, ale také rozvoj a inovace služeb. Knaisl jednu takovou zmiňuje: „Řada českých firem vyváží své produkty do zahraničí, a proto i my neustále rozšiřujeme naše služby tímto směrem. Jen v loňském roce jsme otevřeli množství nových exportních linek do různých evropských států, díky kterým je přeprava do zahraničí ještě rychlejší, a často dokonce i levnější.“ Ale není to jen rozšíření servisu pro klienty v přepravě, jde třeba také o investice do inovací ve skladové logistice.

„Jistě všichni, jak firmy, tak jednotlivci, doufáme, že letos se ekonomika zase rozhýbe a nečekají nás žádné další negativní události, které by ji zásadním způsobem ovlivnily. To je totiž základní předpoklad pro to, aby se zase obnovilo stabilní prostředí, lidé i firmy získali znovu důvěru v budoucnost a měli chuť utrácet a investovat,“ píše Daniel Knaisl. „Chtěl bych věřit, že v roce 2024 již dojde k ekonomickému oživení a obnovení poptávky po zboží jak ze strany firem, tak domácností. To by přineslo pozitivní změny i do odvětví logistiky a přepravy. My se na potenciální vývoj v tomto roce díváme s lehkým optimismem a doufáme, že toto očekávání se, po dlouhé době nekončících problémů, alespoň částečně naplní.“