Lidé dbají na udržitelnost svých investic

Ilustrační foto: Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

Pod pojmem udržitelná investice si lidé představují investice, při kterých se vedle finančního zisku hledí také na kritéria ESG, tedy na požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a správy. Pro 49 % investorů je důležité, aby investice byla nejen výnosná ale i udržitelná. Vyplývá to z aktuálního průzkumu mezi 1050 respondenty vedeného společností Ipsos pro Komerční banku. Podle něj do podílových fondů, akcií, dluhopisů apod. investuje 47 % lidí, 53 procenta nikoliv.

Pro 27 % lidí je udržitelnost je klíčovým parametrem, 25 % preferuje výnos a 49 % chce kombinaci obojího. „Je skvělé, že se Češi začali o investování a možnostech zhodnocování svých úspor aktivně zajímat. Ještě větší radost mám z toho, že u toho rovnou přemýšlejí v kontextu udržitelnosti. Odpovědné investice jsou celosvětovým trendem a pro Komerční banku je udržitelnost jedním z klíčových témat. Proto nabízíme takové investiční nástroje, které umožní klientům naplňovat vizi společnosti postavenou právě na odpovědnosti. Z průzkumu vidíme, že lidé chtějí investovat maximálně do 1 000 Kč měsíčně (38 %) a zcela to odpovídá realitě. V dnešní turbulentní době, kdy je vysoká inflace, úrokové sazby apod., lidé více přemýšlí nad zhodnocením svých úspor,“ říká Jan Zeman, manažer Investičních a pojistných produktů v KB. 

I v oblasti investování je však bezpečnost a obezřetnost na prvním místě – základ by měl být u každého z nás. Průzkum ukazuje, že většina (53 %) má největší důvěru v doporučení od investičního specialisty, jak k investicím zohledňující udržitelnost přistupovat. Pokud by si měli vybrat, tak nejvíce dají přednost investicím do zdravotnických technologií, následně pak investicím do vodních zdrojů a do třetice do ochrany klimatu.