Komerční banka vyplatí dividendu 15,7 miliardy korun

Ilustrační obrázek: RoboAdvisor z Pixabay

Komerční banka (KB) loni snížila své výnosy o 6,3 % a čistý zisk klesl o 11,4 % na 15,6 miliardy korun. Představenstvo navrhuje výplatu dividendy ve výši 82,66 Kč na akcii, což obnáší 100 % z konsolidovaného čistého zisku. Rozhodne o tom valná hromada, která je svolána na 24. dubna, oznámila KB.

Vklady klientů za loňský rok stouply o 9,7 % na 1006,1 mld. Kč, objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 5,5 % na 827,7 miliardy korun. Provozní náklady stouply o 8,2 % na 17,3 miliardy korun. Skupina Komerční banky obsluhovala 2 199 000 zákazníků, z toho banka samotná 1 664 000 klientů, o 13 000 více než v roce 2022.

„V loňském roce jsme dosáhli silných výsledků. Dařilo se nám oslovovat nové klienty a růst jak v oblasti úvěrů, tak i vkladů. Úvěry klientům solidně rostly, přestože poptávku po úvěrech ovlivnilo očekáváním budoucího snižování úrokových sazeb. Vklady klientů se meziročně zlepšily o desetinu a přesáhly bilion korun. Aktiva klientů v nebankovních produktech, zejména podílových fondech, rostly ještě rychleji,“ zhodnotil výsledky Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva KB.

Čisté úrokové výnosy se snížily 10,6 % na 25,6 mld. Kč zejména v důsledku nižší průměrné marže u vkladů a úvěrů a v důsledku toho, že Česká národní banka od října 2023 zrušila úročení vkladů, které musí jako své rezervy banky u ČNB ukládat.

Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 4,8 % na 6,4 mld. Kč, což odráželo zejména větší transakční aktivitu klientů a větší investice do podílových fondů, poptávku po pojistných produktech, syndikaci úvěrů a zárukách.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 4,5 % na 3,8 miliardy korun, protože zajišťovací a obchodní aktivita klientů v souvislosti se stagnující ekonomikou postupně zpomalila, ale s očekáváním začátku fáze snižování úrokových sazeb opět narostla. „Malí a střední firemní klienti nadále oceňovali na míru tvořené zajišťovací strategie, zejména ty založené na měnových opcích. Zisky z devizových plateb byly meziročně nižší, což odráželo transakční aktivitu klientů a jejich nákladovou optimalizaci, jakož i úpravy marží,“ upřesnila KB.

Provozní náklady vzrostly o 8,2 % na 17,3 miliardy Kč. Osobní náklady byly vyšší o 7,8 %, a to zejména v důsledku zvýšení průměrných mezd, když průměrný počet zaměstnanců vzrostl jen nepatrně.

Náklady rizika za celý rok 2023 dosáhly zanedbatelné výše 14 milionů korun ve srovnání s tvorbou opravných položek ve výši 1,18 miliardy korun. To bylo umožněno obecně nízkou mírou selhání v korporátním a retailovém segmentu a úspěšným vymáháním několika větších korporátních expozic, kompenzovaných tvorbou opravných položek k několika expozicím ke korporátním klientům. Skupina zaznamenala postupný mírný nárůst míry selhání u spotřebitelských půjček a úvěrů podnikatelům a malým podnikům. Náklady na riziko v relativním vyjádření vzhledem k průměrnému objemu úvěrového portfolia v roce 2023 dosáhly 0 bazických bodů. Pro srovnání, v roce 2022 to bylo 15 bazických bodů.

V roce 2023 odvedla Skupina Komerční banky 4,8 mld. Kč na daních z příjmů, 0,4 mld. Kč na zálohách na windfall tax a 1,3 mld. Kč do regulatorních fondů pro řešení krize a pojištění vkladů. Objem regulatorního kapitálu dosáhl 105,9 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost dosáhla 18,8 % a ukazatel jádrového Tier 1 kapitálu 17,7 procenta. Ukazatel krytí likvidity (LCR) byl na 149 %, výrazně nad regulačním minimem 100 procent.