Komerční banka snížila svou uhlíkovou stopu o 35 % za rok

Komerční banka, člen francouzské skupiny Société Générale, za uplynulý rok snížila svou uhlíkovou stopu o 35 procent. Za toto své úsilí byla nyní oceněna certifikátem standardu uhlíkové stopy od společnosti Preferred by Nature.

„Koncept uhlíkové stopy současně skvěle zapadá do celkové strategie udržitelnosti v KB tažené zejména financováním zelených projektů našich klientů, zelenými produkty, celkovou všudypřítomnou digitalizací a plnění regulatorních požadavků,“ napsala KB ve své tiskové zprávě. Banka sleduje splnění svého závazku dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2026.

„V roce 2019 generovala Komerční banka v přepočtu na jednoho klienta přibližně 23 kg CO2, vloni to bylo již jen 15,2 kg. K tak dobrému výsledku přispěla samozřejmě i pandemická situace, ale ne malou měrou i daleko efektivnější a svědomitější řízení skleníkových plynů vyprodukovaných vlastní činností“, říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.

„V roce 2019 generovala Komerční banka v přepočtu na jednoho klienta přibližně 23 kg CO2, vloni to bylo již jen 15,2 kg. K tak dobrému výsledku přispěla samozřejmě i pandemická situace, ale ne malou měrou i daleko efektivnější a svědomitější řízení skleníkových plynů vyprodukovaných vlastní činností“, říká Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz.

V absolutních číslech se jedná o meziroční snížení emisí z 38 tun na 25 tun. Emise uhlíku Komerční banky pochází primárně ze spotřeby energie a materiálů v jejích kancelářích a na pobočkách. Dále jde o emise generované zaměstnanci, kteří dojíždějí do zaměstnání nebo na služební cesty. Mezi hlavní cíle snižování uhlíkové stopy Komerční banky proto patří zejména přísné řízení energetických úspor, spotřeby vody a plynu, snížení tisku papírů o desítky procent, stěhování z energeticky neúsporných budov do úsporných na okraji Prahy, optimalizace produkce odpadů a jeho důsledné třídění i na nejmenších pobočkách, nenakupování vod v plastu, rozšiřování sítě bezkontaktních, recyklačních a depozitních bankomatů či flotila služebních elektromobilů.