Komerční bance klesly výnosy o 5,5 procenta, zisk se zvýšil

Foto: Miloslav Hamřík from Pixabay

Celkové výnosy Komerční banky v prvním letošním čtvrtletí klesly o 5,5 % ve srovnání se stejným obdobím loni na 9 miliard korun. Komerční banka to dnes oznámila ve své tiskové zprávě.

Čistý úrokový výnos poklesl, zejména v důsledku zvýšení průměrných nákladů na vklady. Čistý příjem z poplatků a provizí mírně vzrostl, hlavně díky větší transakční aktivitě klientů platebními kartami. „Čistý zisk z finančních operací zůstal silný, přestože pomalá ekonomika a kolísavé finanční podmínky poněkud tlumily zajišťovací a obchodní aktivity klientů,“ napsala banka.

Provozní náklady vzrostly o 5 % na 5 miliard korun. Personální náklady byly vyšší o 3,9 %, neboť nárůst průměrných mezd byl částečně kompenzován poklesem průměrného počtu zaměstnanců. Odhadovaný celoroční odvod do regulačních fondů se snížil, protože ČNB upravila očekávaný cílový objem Fondu řešení krize a souhrnný příspěvek českých bank do tohoto fondu pro rok 2023.

Náklady na riziko byly záporné ve výši 0,4 mld. Kč, představovaly tedy čisté rozpuštění opravných položek. To bylo možné díky obecně nízkým mírám nesplácení v korporátních a maloobchodních segmentech a úspěšnému zotavení několika větších korporátních expozic. Čistý zisk náležející akcionářům se zlepšil meziročně o 1,4 % na 3,6 miliardy korun. Daň z příjmů byla ve výši 800 milionů korun.

„Pokračujeme v transformaci Skupiny Komerční banky do role lídra v nové éře bankovnictví s důrazem na jednoduchý, inovativní a udržitelný přístup, založený na inteligentní kombinaci digitálního a fyzického řešení pro klienta,” řekl Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel KB. „Výsledky z prvního čtvrtletí byly ovlivněny nižší úrovní ekonomické důvěry mezi spotřebiteli a podniky a také tvrdou konkurencí na bankovním trhu. Celkové výsledky přesto byly solidní, klienti nadále prokazovali velmi dobrou disciplínu při splácení svých úvěrů, a dokonce jsme zaznamenali známky zlepšující se poptávky po úvěrech na bydlení a spotřebitelských úvěrech, což snad naznačuje zlepšení optimismu lidí.”

Úvěry klientům narostly o 5,1 % na 789,1 miliardy korun. Úvěry na bydlení se zvýšily o 3,8 %, přičemž úvěry poskytnuté Modrou pyramidou rostly rychleji než portfolio hypoték KB. „Nové poskytování úvěrů na bydlení zaznamenalo v březnu určité oživení po velkém poklesu během roku 2022. Růst spotřebitelských úvěrů se zrychlil, k čemuž přispělo zlepšení prodejních procesů v KB, a rovněž důvěra spotřebitelů v ekonomiku se začala z nízkých úrovní zlepšovat. Úvěry podnikům, a především větším korporacím, nadále rostly solidním tempem, i když tato expanze probíhala nadále spíše v eurech než v korunách,“ píše banka ve své zprávě.

Vklady klientů poklesly meziročně o 3,5 % na 979,5 miliardy korun. Objem aktiv klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 9,8 % na 227 miliard korun. „Klienti hledali vyšší zhodnocení svých peněz na spořicích a termínovaných účtech a v podílových fondech. V prostředí vysokých úrokových sazeb zůstal silný konkurenční boj o vklady na trhu,“ zdůvodnila banka.