Gevorkyan jako první firma přejde z trhu Start na trh Premium

Ilustrační foto: Csasba z Pixabay

Společnost Gevorkyan se stane historicky první společností, která přejde z trhu PX Start Burzy cenných papírů Praha na její trh Prime. Prvním obchodním dnem bude 21. prosinec 2023. Oznámil to Gevorkyan v tiskové zprávě.

Přechod na trh Prime není spojen s novou emisí akcií společnosti (SPO). Duální listing na Hlavném kótovaném trhu organizovaném Burzou cenných papírů v Bratislavě je plánován na 1. února příštího roku. Společnost však zdůrazňuje, že se v rámci tohoto duálního listingu nebude jednat o stahování akcií z pražské burzy, která pro společnost i nadále zůstane primární burzou.

Společnost Gevorkyan vznikla v roce 1996. Zabývá se výrobou kovových součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost o sobě říká, že disponuje jedinečným know-how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje.

„Za naši firmu chci v první řadě poděkovat celému kolektivu Pražské burzy a zvláště Pavle Fischerové za spolupráci a podporu, kterou jsme cítili od seznámení až dodnes. Spolupráce s burzou je úplně jiná zkušenost, než standardní bankovní financování a jsem si jist, že mnohé firmy jsou hodny toho, aby mohli být na burze, jen jim zbývá učinit první krok,“ říká Artur Gevorkyan, zakladatel společnosti. „Ještě doplním, že postupujeme podle plánu a přechod na Prime Market je logickým pokračováním v postupných krocích rozvoje společnosti. Věřím, že nám to dá další impuls a přinese pozitiva pro všechny akcionáře.“ Doplnil také, že s přítomností na trhu Prime se pojí možnost otevřít se větším zahraničním fondům.

Hlavním poradcem společnosti Gevorkyan s při přechodu na trh Prime Burzy cenných papírů Praha byla společnost Versute Investments, která bude zároveň pomáhat i při duálním listingu na bratislavské burze, a která rovněž byla hlavním poradcem při IPO společnosti v roce 2022. Svou velikostí podle tržní kapitalizace (aktuálně 4,5 mld. Kč) se Gevorkyan na trhu Prime zařadí mezi emise Tatry mountain resorts, (aktuálně 4 mld. Kč) a Kofola ČeskoSlovensko (6 mld. Kč).

„Jsem velmi rád, že se nám tímto naplňuje jeden z hlavních důvodů vzniku trhu START. Naším záměrem bylo, mimo jiné, aby se stal tento trh branou na burzu pro menší společnosti, pro které by byl vstup na regulovaný trh příliš komplikovaný a v dané fázi jejich rozvoje i předčasný. Start dává firmám možnost učit se využívat výhod kapitálového trhu a současně si zvykat na status veřejně obchodované firmy. Přechodem na regulovaný trh se díky mezinárodnímu reportingu firmy otevírají zahraničním investorům, což je pro ně další velká výzva,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

IPO společnosti Gevorkyan byl s objemem úpisu více než 727 milionu korun historicky největším na trhu PX Start, největším IPO v roce 2022 na celé pražské burze a zároveň se jednalo o první slovenskou společnost, která své IPO v Praze uskutečnila.