GasNet se spojí ve vodíku s německým Graforce

Ilustrační foto: Čepro

Plynárenská skupina GasNet spojila síly s německou společností Graforce. Plynaři podepsali s kolegy z Berlína společné memorandum o spolupráci ve výrobě vodíku plazmovou pyrolýzou. Ta je cestou, jak z dostupných surovin vyrábět čistý vodík za konkurenceschopnou cenu. Informovala o tom společnost GasNet.

„Cenově dostupného vodíku je na českém trhu málo. Chceme nastartovat jeho širší výrobu. V podmínkách České republiky zatím není produkce zeleného vodíku konkurenceschopná. Získávání vodíku inovativním způsobem přes pyrolýzu v synergii s využitím plynárenské infrastruktury umožní vodík vyrábět za méně než polovinu nákladů, které by stál zelený vodík vyráběný v Česku standardním způsobem. To je dobrá zpráva především pro sektor dopravy, ale také průmyslu a teplárenství,“ vysvětluje Martin Gebauer, generální ředitel skupiny GasNet.

Tato skupina dlouhodobě připravuje svou distribuční síť na přechod k nízkoemisnímu vodíku. Už teď by plynovody zvládly distribuci 20% příměsi vodíku k zemnímu plynu.

Vodík se dá pomocí pyrolýzy vyrábět z plynů a surovin dostupných v Česku, jako jsou zemní plyn nebo dokonce amoniak. Výjimkou není ani biometan, jehož objem produkovaný v Česku stále roste. Zajímavá je i výroba vodíku z důlních plynů, kdy se dříve problematická ekologická zátěž dá proměnit v nízkoemisní plyn využitelný v průmyslové výrobě nebo energetice.

„Naším cílem je být nedílnou součástí dekarbonizace České republiky. Spolupráce se společností Graforce, která patří k evropské špičce, nám otevírá nové horizonty v oblasti výroby nízkoemisního plynu. Memorandum je odrazovým můstkem pro integraci této unikátní technologie do našeho vlastního plazmolyzéru,“ doplňuje Thomas Merker z GasNetu.

Firma počítá ve své výrobě vodíku s elektřinou z obnovitelných zdrojů. Pyrolýza ani nevyžaduje jako jeden ze vstupů vodu, a šetří tím i tento vzácný zdroj. Technologie pyrolýzy by mohla umožnit GasNetu vyrábět čistý vodík za přijatelnou cenu pro zákazníky v energetickém a surovinovém průmyslu. Velké uplatnění by takto vyrobený vodík našel v dopravě, zejména té těžké nákladní. Ta představuje odvětví, které se bude jinak velmi těžce a složitě dekarbonizovat.

„Jsme velice rádi, že jsme uzavřeli toto strategické partnerství se skupinou GasNet. Na český trh tím můžeme přinést unikátní technologii výroby bezemisního vodíku prostřednictvím plazmové pyrolýzy. Věříme, že vzájemné sdílení know-how a společná vize v oblasti dekarbonizace ekonomiky umožní rychlou transformaci od fosilních paliv k čistému vodíku,“ říká Dr. Jens Hanke, generální ředitel společnosti Graforce.

GasNet kromě vlastní výroby dostupného vodíku připravuje projekty vstřikování vodíku do místní sítě nebo vlastní výzkumný polygon. Hlavním cílem je pro distributora ale úprava sítě, která by měla být schopna v budoucnu distribuovat i 100% čistý vodík.

GasNet má v tuzemsku zhruba 80% podíl na distribuci zemního plynu a spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů ve všech regionech České republiky kromě Prahy a Jihočeského kraje. Stoprocentním vlastníkem společnosti GasNet je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Asset Management (MAM), do nějž patří British Columbia Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací společnosti skupiny Allianz.

Graforce je německá společnost zabývající se vodíkovými technologiemi. Její technologická zařízení typu Power-to-X vyrábějí vodík a syntetické látky bez emisí CO2 nebo dokonce se zápornou emisní stopu. Společnost pracuje v současné době na strategických partnerstvích s cílem rychle rozšířit svou vodíkovou technologii po celém světě.