Fúze a akvizice se rozběhly na dvacetinásobek

Ilustrační foto: Pixabay

Fúzí a akvizic na území České republiky či se zapojením ČR se v letošním druhém čtvrtletí uskutečnilo 22 za 877 milionů eur (20,89 mld. Kč). V předchozím období to bylo 19 transakcí za 4 miliony eur. Největší objem transakcí se v ČR uskutečnil v odvětví výroby spotřebitelských výrobků, nemovitostí a počítačového softwaru. Vyplývá to ze statistik poradenské společnosti TPA.

Největší zveřejněnou transakcí na území ČR ve druhém letošním čtvrtletí byla akvizice české nadnárodní společnosti Meopta – Optika s.r.o., působící v oblasti výzkumu, vývoje, designu, výroby a montáže optických a mechanických komponentů. Nabyvatelem majoritního podílů se stane nadnárodní investiční fond Carlyle Group, kterému již v Česku patři start-up Phrase vyvíjející cloudovou platformu pro automatizaci a lepší efektivitu jazykových překladů. “Hodnota transakce činí 700 milonů eur a jedná se tak o nejvýznamnější letošní transakci na území České republiky,” doplnil Jiří Hlaváč partner TPA Valuation & Advisory.

V celém středoevropském regionu (Albánie, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko) registruje TPA oproti předchozímu čtvrtletí snížení počtu uskutečněných transakcí přibližně o 17,5 % (z 217 na 179). Jejich objem však stoupl o 47 % na 6 mld. EUR ze 4 mld. EUR v předchozím období. „Největší objem transakcí v regionu CEE jsme zaregistrovali ve druhém čtvrtletí v odvětví dopravy a logistiky, telekomunikací a počítačového softwaru,” upřenil Hlaváč.

Nejvýznamnější zveřejněnou transakcí na území CEE ve sledovaném období byl prodej rakouské společnosti Cargo-Partner GmbH působící v logistice. Nabyvatelem společnosti se stala japonská logistická společnost s celosvětovou působností Nippon Express Group. Hodnota transakce činí 1400 mil. EUR. Akvizice navazuje na dlouhodobý plán společnosti Nippon spočívající v globálním rozšířením své logistické sítě, především ve střední a východní Evropě. “Na trhu se v nadcházejících měsících očekává opět nárůst aktivity. Aktuálně lze již určité signály v tomto směru pozorovat. Není ale zřejmé, zda se zvýšená aktivita ve větší míře projeví již v druhé polovině roku 2023, nebo až v průběhu roku 2024. Časování bude souviset s celkovým vývojem ekonomiky a makroekonomických ukazatelů,” nastínil očekávaný vývoj Jiří Hlaváč.

TPA upozorňuje, že u transakcí se známou hodnotou došlo v první polovině roku 2023 ke zvýšení hodnoty transakcí z mediánu násobku EBITDA na 9 (oproti hodnotě 7 v roce 2022). Vývoj tohoto násobku a jeho finální výši za rok 2023 mohou ale ještě ovlivnit tzv. nucené prodeje, protože v posledním období je zřejmý v Česku a na Slovensku výrazný nárůst insolvenčních návrhů. Prodeje v rámci insolvenčních řízení mají určité časové zpoždění, takže se do statistik zatím nepromítly.

Skupina TPA Group působí ve 12 zemích střední a jihovýchodní Evropy. Poskytuje služby zejména v oblastech daňově poradenství, vedení účetnictví, auditu, oceňování a poradenství při akvizicích. Je členem mezinárodní skupiny Baker Tilly International.