Firmy vydaly nejvíce dluhopisů za poslední rok

Ilustrační obrázek: Gerd Altman z Pixabay

Objem firemních dluhopisů, vydaných v dubnu 2023, se přiblížil 8 miliardám korun, což je nejvíce od července 2022. Jejich průměrný výnos dosahoval 8,1 %, což je o něco méně než v březnu, průměrná doba splatnosti se naopak prodloužila na 3,9 roku a mírně překonala celoroční průměr. Vyplývá to z údajů Srovnávače dluhopisů, který provozuje Dluhopisomat.

V dubnu 2023 upsaly firmy dluhopisy za téměř 8 mld. Kč, což je výrazně více než mezi lednem a březnem, kdy se měsíční objemy pohybovaly pod 4 miliardami korun. Celkem vydaly podniky od začátku letošního roku dluhopisy za bezmála 19 miliard korun. „Objemy emisí ukazují, že pro řadu firem jsou dluhopisy důležitým finančním nástrojem, zajímavějším než běžné půjčky v bankách,“ uvedl v této souvislosti Vladimír Pikora, hlavní ekonom a analytik skupiny Comfort Finance Group. „Většina emisí nabídla mnohem vyšší výnosy než ve stejném období loňského roku a z pohledu investorů jsou velkou konkurencí bankovním úložkám.“

Necelou polovinu trhu (46 %) tvořily od začátku roku emise s objemem do 25 mil. Kč, zatímco přes polovinu (54 %) emise v objemu 25 až 100 milionů Kč (37 %) a nad 100 milionů korun (17 %). Průměrná splatnost v dubnu vydaných emisí dosahovala 3,9 roku, což je o něco více než v předchozích měsících a než činí celoroční průměr (3,7 roku). 

Vážený průměr výnosů z firemních dluhopisů ovlivněný zvlášť velkými emisemi představoval v dubnu 8,1 % a ve srovnání s březnem, kdy dosáhl 8,3 %, se o něco snížil. Na dluhopisy s výnosem 8 až 10 % připadá 46 % letos upsaných emisí, zatímco na dluhopisy s nižším než osmiprocentním výnosem 27 % a na dluhopisy s vyšším než desetiprocentním výnosem 19 % emisí. Zbývající část (8 %) tvořily v období leden–duben 2023 dluhopisy s výnosem variabilním. „Ve vývoji trhu se promítá očekávání, že růst úrokových sazeb skončil a koncem roku poklesnou,“ říká Pikora. „Investoři si chtějí vysoké výnosy uzamknout i pro další období a dluhopisy nakupují již dnes, než budou výnosy nižší.“