Firmy si důrazněji hlídají provoz svých aut telematikou

Ilustrační foto: Miroslav Hamřík, Pixabay

Jak vyplývá z letošního průzkumu Arval Mobility Observatory, telematické systémy pro celý nebo alespoň pro část vozového parku už využívá 62 % českých firem, v ostatních zemích EU činí tento podíl 44 %. To je meziroční nárůst o 10 procentních bodů, resp. o 11 v případě zemí EU. Porovnáme-li stejná data ze zmíněného průzkumu publikovaného v roce 2020, který reflektuje předcovidový stav, je nárůst využití monitoringu vozidel u českých firem enormní. Podíl společností využívajících vozidla propojená telematickými nástroji byl tehdy v Česku 35 % a v ostatních zemích EU 33 %. Upozornila na to společnost Axigon.

„V loňském roce evidujeme naprosto výjimečný zájem o monitoring firemních vozidel. Počet monitorovacích jednotek u našich klientů se meziročně více než zdvojnásobil a počet klientů, kteří využívají monitoring, vzrostl o polovinu,“ říká Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon.

Ekonomické dopady pandemie i ruské invaze na Ukrajinu znamenaly velkou zkoušku pro kondici firem a podnikatelů. Podle odborníků se hned v době lockdownu zvýšil tlak na využívání online prostoru a zavádění nových aplikací a nástrojů pro efektivní správu vozového parku také u do té doby konzervativních manažerů firem. Loňské extrémní cenové turbulence na čerpacích stanicích tento trend nemohly jinak než podpořit. Zejména se jedná o přenos dat z firemních vozidel za účelem sledování spotřeby paliva, chování řidiče, polohy vozidla nebo vlivu řidiče na životní prostředí.

Hlavními důvody pro využití telematických systémů je podle průzkumu Arval Mobility Observatory lokalizace vozidel, zlepšení bezpečnosti i chování řidičů, ale i zefektivnění provozu a snížení nákladů vozového parku. Má-li flotilový manažer k dispozici tvrdá data o spotřebě, tankování a nákladech na servis, může na to pružně reagovat a učinit případná opatření. Monitorovací systémy jsou schopny vyhodnotit rovněž styl jízdy řidiče. V neposlední řadě jsou výrazné úspory také v administrativě, například automatickým generováním knihy jízd. Kupříkladu společnost Sherlog provozující monitorovací systém Sherlog Trace uvádí, že zejména u správy rozsáhlých flotoů může úspora nákladů dosáhnout až 30 pocent.

Další stupněm optimalizace je import transakčních dat z tankovacích karet do monitorovacího systému. Manažer tak vidí například, zda se skutečně tankovalo do firemního vozu nebo došlo ke zneužití karty. „V minulosti takovou kontrolu šlo provádět až spolu s fakturou za palivo, tedy klidně jen jednou měsíčně. Proto jsme ve spolupráci se společností Sherlog vyvinuli automatický přenos karetních transakcí do monitorovací aplikace, což poskytuje okamžitou kontrolu na denní bázi,“ říká Damir Duraković.