Firma Sev.en bude dodávat elektřinu ministerstvu obrany

Ilustrační foto: Gerd Altman z Pixabay

Společnost Sev.en Industry Supply bude v roce 2024 zajištovat dodávky elektřiny Ministerstvu obrany České republiky. Zakázku, jejíž celková hodnota mírně převyšuje 487 milionů korun, získala v úspěšné aukci na Českomoravské komoditní burze Kladno, sdělila firma novinářům.

Sev.en Industry Supply bude dodávat elektřinu na hladině vysokého napětí v souhrnném ročním objemu 131 902 MWh vojenským letištím, kasárnám, rekreačním zařízením a také vojenským nemocnicím v Praze, Brně a Olomouci. Celkem tak bude elektřinu dodávat do 194 odběrných míst po celé České republice.

„Klíčovým aspektem této smlouvy je fixace ceny elektřiny na kalendářní rok 2024, což umožní Ministerstvu obrany přesněji plánovat a spravovat svůj rozpočet, minimalizovat rizika spojená s výkyvy cen elektřiny na trhu a zajistit finanční stabilitu.“ upřesnil Martin Ludvík, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Sev.en Industry Supply. „Navíc díky tomu, že naše společnost primárně dodává elektřinu přímo z výrobního portfolia skupiny Sev.en Česká energie, můžeme našim zákazníkům garantovat i bezpečnost dodávek.“

Společnost Sev.en Industry Supply je druhým největším výrobcem elektřiny v ČR. Působí na tuzemském trhu od roku 2022 a specializuje se na dodávky elektřiny středním a velkým firmám. Tato elektřina je vyrobena zejména společnostmi Elektrárna Chvaletice a Elektrárna Počerady. Na základě smluvních vztahů Sev.en Industry Supply nabízí takto vyrobenou elektřinu přímo zákazníkům z oblasti průmyslu, služeb, státní správy i veřejné samosprávy. Společnost je členem skupiny Sev.en Česká energie, ovládané podnikatelem Pavlem Tykačem.