Firma Colt CZ zvýšila svůj čistý zisk i přes pokles prodejů zbraní

Ilustrační foto: Matthias Wewering z Pixabay

Výnosy Skupiny Colt CZ SE za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhly 9,9 mld. Kč, což je o 3,0 % méně oproti stejnému období roku 2022. Provozní zisk (EBITDA) upravený o mimořádné položky klesl meziročně o 17,3 % na 1,9 miliardy korun. Čistý zisk po zdanění se naopak za období leden-září meziročně zvýšil o 1,5 % na 1,5 miliardy korun. Společnost to dnes oznámila ve své zprávě.

Počet prodaných zbraní se za prvních devět měsíců roku 2023 snížil o 12,2 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhl 449 tis. prodaných kusů. Pokles výnosů o 3 % oproti stejnému období roku 2022 společnost důvodňuje vyšší sezónností prodejů v segmentu ozbrojených složek, dopady přepočtu z cizích měn, zejména USD a EUR, do české koruny a dále poklesem některých produktových segmentů na komerčním trhu ve Spojených státech amerických.

„Výsledky za prvních devět měsíců letošního roku jsou stále pod vlivem vyšší sezónnosti v segmentu ozbrojených složek, silné české koruny vůči dolaru a euru a pokračujícího zpomalení komerčního trhu v USA, ovlivňující prodeje výrobků značky CZ. Tento vývoj pro nás není neočekávaný a reagovali jsme na něj řadou provozních a nákladových opatření,“ komentoval výsledky společnosti Jan Drahota, generální ředitel a předseda představenstva Colt CZ Group. „Oživení komerčního trhu ve Spojených státech amerických probíhá pomaleji, nežli jsme původně předpokládali, a proto jsme se rozhodli revidovat náš odhad celoročních výnosů a ukazatele EBITDA.“

Výnosy v ČR za prvních devět měsíců k 30. září 2023 vzrostly o 95,9 % na 1,7 miliardy korun. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech poklesly meziročně o 19,8 % na 4,6 mld. Kč vlivem zpomalení komerčního trhu v USA. Výnosy realizované v Kanadě za prvních devět měsíců 2023 činily 1,4 mld. Kč, což je meziročně o 79,3 % více. Významná část těchto výnosů souvisí s podporou Ukrajiny ze strany kanadské vlády. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za prvních devět měsíců do 30. září 2023 se meziročně zvýšily o 13,6 %, na 1,3 mld. Kč.

Výnosy dosažené v Africe vzrostly za prvních devět měsíců roku 2023 o 112,0 % na 161,5 mil. Kč z důvodu nových zakázek pro ozbrojené složky, nicméně i přes tento nárůst zůstávají za očekáváním. Výnosy v Asii poklesly o 63,4 % na hodnotu 485,5 mil. Kč z důvodu realizace větších zakázek v segmentu ozbrojených složek v loňském roce. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za prvních devět měsíců roku 2023 hodnoty 296,5 mil. Kč a meziročně poklesly o 9,1 procenta. Podíl výnosů v jednotlivých regionech na celkových výnosech za prvních devět měsíců roku 2023 kontinuálně navázal na vývoj za celý rok 2022, kdy např. podíl výnosů z prodejů ve Spojených státech činil necelých 48 procent a v České republice 13,2 % z celkových výnosů.

Zisk po zdanění za sledované období se ve srovnání se stejným obdobím loni zvýšil o 15,8 % a dosáhl hodnoty 1,5 mld. Kč díky pozitivnímu vlivu výnosů z derivátových transakcí, které Skupina používá na zajištění kurzu české koruny vůči USD a EUR a zisku z investic pod podstatným vlivem v souvislosti s akvizicí skupiny swissAA. 

Zisk za období po zdanění upravený o mimořádné položky se za prvních devět měsíců roku 2023 ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 zvýšil o 1,5 % a dosáhl hodnoty 1,5 miliardy korun.

Společnost za celý letošní rok očekává výrazný nárůst výkonu ve čtvrtém čtvrtletí 2023 a to i v souvislosti s realizací významných zakázek zákazníkům ze segmentu ozbrojených složek. Celkem by výkony měly dosáhnout 15,2 až 15,5 mld. Kč, o 4,6 až 6,2 % více než loni. Provozní zisk na úrovni EBITDA firma očekává nižší o 10,9 až 1,9 %, absolutně mezi 3 a 3,3 miliardami korun.