Factoring se rozrůstá, není jen východiskem z nouze

Ilustrační foto: shutterstock

Existuje představa, že po factoringu sahají především podniky ve finančních obtížích. Opak je pravdou. Mnoho finančně zdravých společností využívá tuto službu jako strategický nástroj pro řízení cash flow a k tomu, aby mohly stále růst. Potvrzuje to i zájem o factoring, který v posledních letech výrazně roste. Průměrné roční tempo růstu factoringového trhu v České republice za posledních sedm let dosahuje téměř 10 procent.

Factoring, tedy postoupení pohledávky před splatností výměnou za její okamžitou úhradu, využívá stále více společností. Někteří zástupci firem však tuto finanční službu, která společnostem velmi rychle zaplatí vystavenou fakturu místo klienta, z nejrůznějších důvodů odmítají.

Velmi časté tvrzení se týká toho, že tato finanční služba je příliš drahá a firmám se nevyplatí. Je samozřejmé, že s factoringem je spojen i určitý poplatek. Plus musíte počítat s úroky z čerpaných zdrojů. Standardně se ale cena financování pohybuje mezi 1 až 2 % z hodnoty faktury. „Ve finále tak bývá toto řešení výhodnější, než si brát úvěr. Je totiž potřeba zohlednit to, že peníze máte prakticky hned a můžete s nimi dál nakládat. Kromě toho šetříte na administrativních nákladech. Čas, který byste strávili urgováním neuhrazených faktur, tak můžete využít pro vaše podnikání,“ vysvětluje Petr Novák, finanční ředitel společnosti Bibby Financial Services, která poskytuje financování malým a středním podnikatelům. „Podle dat z našeho aktuálního průzkumu dávají klienti daleko lepší hodnocení našim službám než službám své banky. Oceňují například to, že nemusejí řešit limity a peníze mají na účtu velmi rychle.“

Existuje představa, že po factoringu sahají především podniky ve finančních obtížích. Opak je pravdou. Mnoho finančně zdravých společností využívá tuto službu jako strategický nástroj pro řízení cash flow a k tomu, aby mohly stále růst. Potvrzuje to i zájem o factoring, který v posledních letech výrazně roste. „Průměrné roční tempo růstu factoringového trhu v České republice za posledních sedm let dosahuje téměř 10 procent,“ podotýká mediální zástupce České leasingové a finanční asociace Miroslav Beneš s tím, že za celý minulý rok postoupily domácí firmy factoringovým společnostem sdruženým v asociaci pohledávky v objemu 288 miliard korun.

Jeho slova potvrzuje i předseda Asociace factoringových společností ČR Zdeněk Bílý: „Využití factoringu jako nástroje financování pro překlenutí finančních obtíží vidíme už jen sporadicky. Factoring dnes představuje plnohodnotnou formu provozního financování. V tomto se český trh pomalu přibližuje nejvyspělejším evropským ekonomikám,“ říká.

Často se u zástupců firem objevují i obavy z možného negativního vnímání ze strany odběratelů. Factoringové společnosti však dnes pracují s vysokou mírou profesionality a diskrétnosti, což zajišťuje, že vztahy s odběrateli nijak nenaruší. „Pro tyto situace nabízíme takzvaný skrytý factoring. Odběratelé se tedy nedozvědí, že tento způsob financování využíváte. Vše bude naprosto důvěrné. Tato služba je ale spojená s vyšší administrativní náročností, a proto se hodí pro alespoň středně velké podniky,“ radí Petr Novák.

Někteří podnikatelé se domnívají, že factoring je složitý a časově náročný. „Vše je naopak velmi jednoduché a podnikatelům čas šetří. Samozřejmostí je i to, že služba funguje online. Naši klienti tedy mají přístup do systému, ve kterém mohou postupovat pohledávky a mají přehled o jejich aktuálním stavu. Factoring je také velmi rychlý. Jakmile nám firma postoupí pohledávky, obdrží až 90 procent jejich hodnoty do 24 hodin. Ani odběratelé nemají žádnou práci navíc. Jediná změna spočívá v čísle bankovního účtu, na nějž platí vystavené faktury,“ upozorňuje na jednoduchost celého procesu Novák.

Přestože se může zdát, že factoring je dostupný pouze pro velké korporace, realita je taková, že služby factoringu mohou bez obav zužitkovat podniky různých velikostí a z různých odvětví. „Factoringové služby využívá mnoho firem – od malé české rodinné společnosti až po nadnárodní korporaci,“ potvrzuje Zdeněk Bílý.