ČNB odňala oprávnění poskytovateli úvěrů Fair Credit Czech s.r.o.

Klientská hala České národní banky. Zdroj: ČNB

Česká národní banka (ČNB) odňala společnosti Fair Credit Czech s.r.o. oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Příčinou je opakované a závažné porušení zákonných povinností. Banka to oznámila na svém webu. Zároveň firmě udělila pokutu ve výši jednoho milionu korun.

Rozhodnutí o odnětí oprávnění nabylo právní moci dne 20. června 2024, kdy bylo doručeno do datové schránky právního zástupce společnosti rozhodnutí bankovní rady o rozkladu. Společnost Fair Credit byla v uplynulých měsících propírán v souvislosti s bojem o její ovládnutí. Podle Seznamzprávy.cz i prostřednictvím exekucí a insolvenčních řízení.

Společnost Fair Credit Czech nevedla podle ČNB v účetním roce 2022 správné a úplné účetnictví a řádně nevedla ani evidenci poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Navíc šlo o opakované a závažné porušení povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru. Již v roce 2023 byla firmě uložena pokuta ve výši tří milionů korun.

Po nabytí právní moci rozhodnutí nesmí Fair Credit Czech poskytovat spotřebitelské úvěry a ani vykonávat další související činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Může však vymáhat pohledávky a provádět činnosti k ukončení aktivit poskytovatele spotřebitelských úvěrů, ledaže by tomu však bránily jiné právní skutečnosti (např. rozhodnutí soudu).

Rozhodnutím o odnětí oprávnění zůstávají nedotčena její práva jakožto věřitele a její povinnosti vůči spotřebitelům. Mezi tyto povinnosti patří zejména dodržování požadavků na omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele. Pokud by se spotřebitelé po odnětí oprávnění k činnosti Fair Credit Czech cítili jednáním této společnosti poškozeni na svých právech vyplývajících z příslušné smlouvy o úvěru, mohou se dále obrátit na orgány příslušné k řešení soukromoprávních sporů (např. finanční arbitr, příslušný soud).

V případě, že by společnost po nabytí právní moci rozhodnutí poskytovala nové spotřebitelské úvěry, včetně toho, že by stávajícím spotřebitelům poskytovala nové úvěry formou odložení sjednané splatnosti některého již dříve poskytnutého, dopustila by se neoprávněného poskytování spotřebitelských úvěrů. Za toto neoprávněné poskytování spotřebitelských úvěrů může Česká národní banka uložit v rámci přestupkového řízení pokutu až do výše 20 milionů Kč. Ve vztahu k nově poskytnutým úvěrům by se též bez dalšího uplatnila právní fikce, že takový nově poskytnutý spotřebitelský úvěr není úročen a že se nepřihlíží ani k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr.