Chemická skupina BASF zvýšila tržby, ale zisk měla slabší

Německá chemická skupina BASF v loňském roce zvýšila tržby o 11,1 % na 87,3 miliardy eur (2051,11 miliardy korun). Růst tržeb byl tažen především vyššími cenami téměř ve všech segmentech v důsledku růstu cen surovin a energií. Segment Materiálů a Chemikálií zaznamenaly nejvyšší zvýšení cen. BASF to oznámila ve své tiskové zprávě.

Výrazně nižší objemy celkově utlumily růst tržeb Skupiny BASF. Vývoj objemů byl tažen především nižšími objemy prodeje v segmentech Povrchových technologií a Chemikálií.

Magnetofonové pásky „basfáky“, vzpoomínáte? Ilustrační foto: Ratfink1973 z Pixabay

Provozní zisk před započtením mimořádných položek (EBIT) činil 6,9 mld. EUR a byl o 11,5 % nižší než v předchozím roce, ale v rozmezí prognózy. „Vývoj celkového zisku lze připsat silnému poklesu zisku ze segmentů Chemikálií a Materiálů. Oba segmenty zaznamenaly nižší marže a objemy, stejně jako vyšší fixní náklady,“ vysvětluje Martin Brudermüller, předseda představenstva BASF.

V roce 2022 byly provozní zisky skupiny BASF celosvětově zatíženy dodatečnými náklady na energii ve výši 3,2 miliardy eur. Evropa se na tomto nárůstu podílela přibližně 84 procenty, což nejvíce ovlivnilo integrovaný závod Verbund v Ludwigshafenu. Vyšší náklady na zemní plyn představovaly 69 procent celkového nárůstu nákladů na energii na celém světě.

V důsledku výrazně nižšího čistého zisku z podílů činil čistý zisk skupiny BASF minus 627 milionů eur ve srovnání s 5,5 miliardy eur v roce 2021. Na výroční valné hromadě navrhnou představenstvo výkonných ředitelů a dozorčí rada dividendu ve výši 3,40 eur na akcii, která se rovná předcházející roční dividendě. To by představovalo platbu akcionářům ve výši 3,0 miliardy eur.

V letošním roce skupina BASF očekává jen mírné snížení tržeb, ale také další pokles zisku jako důsledek pokračujících nejistot v mezinárodní politice (válka na Ukrajině) a ekonomických potíží (ceny energie, aj.). „Očekává se, že EBIT skupiny BASF před započtením mimořádných položek klesne na 4,8 až 5,4 miliardy eur. Společnost očekává slabou první polovinu roku 2023 následovanou lepšími výdělky ve druhé polovině roku v důsledku efektů oživení, zejména v Číně,“ píše společnost ve své zprávě.

Letos a v příštím roce hodlá firma realizovat program na úsporu nákladů, jež by měly dosáhnout až 500 milionů eur ročně. Úspory se dotknou zejména německých podniků a provozů. Úspory se hledají hlavně v nevýrobních oblastech, tj. v divizích služeb, provozu a výzkumu a vývoje, jakož i v korporátním centru. Očekává se, že zhruba polovina úspor nákladů bude realizována v závodě v Ludwigshafenu. „Opatření v rámci programu zahrnují důsledné sdružování služeb v centrech, zjednodušení struktur v divizním řízení, úpravu podnikatelských služeb a zvýšení efektivity činností v oblasti výzkumu a vývoje. Celosvětově se očekává, že opatření budou mít čistý dopad na přibližně 2 600 pozic; toto číslo zahrnuje vytváření nových pozic, zejména v centrech,“ vysvětlila BASF.