ČEZ uzavřel memorandum s MŽP o své uhlíkové neutralitě

Skupina ČEZ a ministerstvo životního prostředí uzavřely Memorandum o spolupráci v ochraně klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech. Obě strany budou spolupracovat na komplexní dekarbonizaci všech segmentů české ekonomiky. ČEZ se zároveň zavazuje urychlit dosažení uhlíkové neutrality svých provozů o 10 let. Závazek přijatý v rámci Pařížské dohody původně přepokládal tento milník až v roce 2050. Ministerstvo bude usilovat o to, aby společnosti jako ČEZ v jejich přechodu na klimatickou neutralitu podpořilo, především v oblasti výstavby obnovitelných zdrojů energie jako například inovativní fotovoltaiky a agrovoltaiky.

Dokument, který navazuje na více než desetiletou mimořádnou spolupráci obou stran, dnes v kulisách plovoucí fotovoltaické elektrárny ve Štěchovicích slavnostně podepsali ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Centrála ČEZ v Praze. Foto: ČEZ, a.s.

Komentář SH:

Vypadá to spíše jako dohoda o masivním dotování obnovitelných zdrojů ČEZ. Neboť programy na podporu OZE fungují pro každého, kdo plní podmínky podpory. Pak je zbytečné, aby se podobná memoranda podepisovala extra s jednou firmou.

„Dnešní snahou MŽP je co nejvíce finančně i legislativně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie, především z Modernizačního fondu, ale i dalších našich dotačních titulů. V kontextu války na Ukrajině se zřetelně ukazuje, že Česká republika nemá na co čekat. K zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti musíme v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu transformovat českou energetiku směrem k čistým zdrojům energie, které nezatěžují životní prostředí lokálními emisemi ani emisemi CO2. V ČEZ máme partnera, který si to dobře uvědomuje a který chce své ambice v dekarbonizaci ještě urychlit,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Hlavními recepty jsou podle Memoranda vedle masivní podpory rozvoje obnovitelných zdrojů také dlouhodobá a stabilní podpora provozu a dalšího rozvoje jaderné energetiky, včetně malých modulárních reaktorů. Celý proces má také výrazný sociální aspekt, proto je nutné průběžně využívat příležitosti ke zlepšení životních podmínek regionů, které čeká strukturální transformace vzhledem k útlumu uhelného průmyslu. Pro zabezpečení plynulého procesu proměny uhelných regionů má MŽP ve své gesci Operační program Spravedlivá transformace.

„Chceme budovat energetiku cenově dostupnou, bezpečnou, bezemisní a nezávislou. Jsou to věci, které se nevylučují, ale jdou ruku v ruce. Jako největší provozovatel obnovitelných zdrojů v Česku chceme jít příkladem všem ostatním energetikám i v budoucnu. Zavazujeme se proto, že uhlíkové neutrality našeho výrobního portfolia v České republice dosáhneme už do roku 2040, a to plně v souladu s cíli vyplývajícími z naší aktualizované strategie Vize 2030 Čistá Energie Zítřka. Počítáme především s masivními investicemi do širokého spektra bezemisních projektů – v čele s 6000 megawatty nových obnovitelných zdrojů energie do roku 2030, novými jadernými bloky v Dukovanech a Temelíně nebo rozvojem malých modulárních reaktorů v areálech klasických elektráren. Zrychlujeme také budování infrastruktury pro elektromobilitu a do budoucna počítáme i s výrazným zapojením vodíku,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Pokračovat bude také spolupráce ve vzdělávání, výchově a osvětě vyzdvihující udržitelný rozvoj, kooperace v environmentálním poradenství nebo výsadbě zeleně.

Mimořádná spolupráce ministerstva životního prostředí a ČEZ se datuje již od roku 2010, kdy obě strany podepsaly Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Obsahovalo 21 závazků ČEZ vedoucích k významnému snížení zátěže životního prostředí a vybudování trvale udržitelné energetiky. V prioritní oblasti snižování emisí oxidů dusíku, oxidů síry a tuhých znečisťujících látek naplnil ČEZ původní stanovené závazky s velkou rezervou již v roce 2016 a v trendu pokračoval i nadále. Díky tomu nebyly do ovzduší vypuštěny stovky tisíc tun emisí.