ČEZ si půjčuje 19,2 miliardy korun na sítě

Půjčka od Evropské investiční banky (EIB) v rekordní výši 790 mil. eur pomůže české energetické společnosti ČEZ modernizovat a rozšířit vnitrostátní elektrickou distribuční síť. Úvěr od EIB bude použit na rozšíření sítě, včetně instalace automatických a dálkově řízených systémů dodávek energie. ČEZ rovněž zvýší spolehlivost dodávek elektřiny v devíti krajích České republiky.

Nová infrastruktura umožní ČEZ zapojit do sítě nové obnovitelné zdroje energie o výkonu až 2,2 GW, což přispěje k energetické nezávislosti a ekologické transformaci České republiky. Jedná se o největší úvěr EIB, který byl kdy v České republice sjednán.

Ilustrační foto od analogicus z Pixabay

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova, která dohlíží na činnost EIB v České republice, prohlásila: „EIB i nadále podporuje modernizaci českého energetického sektoru, tentokrát největším námi dosud sjednaným úvěrem. Jedná se o důležitý krok na cestě k energeticky nezávislé České republice, jejíž dosažení je v současné energetické krizi ještě naléhavější. Úvěr zároveň podporuje naplňování plánu Evropské komise nazvaného REPowerEU, jehož cílem je učinit Evropu nezávislou na ruských fosilních palivech výrazně dříve než v roce 2030. Tento cíl je obzvláště důležitý v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Zmíněný úvěr má významnou ekologickou složku, protože umožní ČEZ integrovat do rozvodné sítě nové obnovitelné zdroje energie a urychlit dekarbonizaci českého hospodářství.“

Martin Novák, finanční ředitel společnosti ČEZ, konstatoval: „Nový úvěr od EIB nám pomůže urychlit modernizaci distribuční sítě a připojovat nové obnovitelné zdroje, které Česká republika potřebuje ke splnění svých klimatických cílů a posílení své energetické bezpečnosti a stejně tak i energetické nezávislosti našich zákazníků. Počet obnovitelných zdrojů, které jsme pro naše zákazníky vybudovali, se v roce 2022 meziročně ztrojnásobil a k dnešnímu datu jsme obdrželi 80 000 žádostí o nová připojení obnovitelných zdrojů, které budou vybudovány v blízké budoucnosti. ČEZ se zavázal k výrazné modernizaci distribuční sítě a naše partnerství s EIB je jedním ze základních kamenů tohoto úsilí.“

K dnešnímu dni poskytla EIB společnosti ČEZ dohromady přibližně 2,6 mld. EUR na projekty, které přispívají k zajištění spolehlivých, efektivních a ekologických dodávek elektrické energie. Po započtení zmíněného úvěru dosáhly celkové investice EIB v českém energetickém sektoru 3,45 miliardy eur (83,14 mld Kč).

Úvěr pro ČEZ podporuje splnění cíle stanoveného v plánu Evropské komise nazvaném REPowerEU. Tento plán vznikl v reakci na problémy a narušení globálního energetického trhu způsobené ruskou agresí a jeho cílem je šetřit energií, vyrábět čistou energii a diverzifikovat dodávky energie. Opírá se o finanční a právní opatření zaměřující se na vybudování nové energetické infrastruktury a soustavy, kterou Evropa potřebuje. Plán REPowerEU stanovuje řadu opatření, která mají urychleně snížit závislost na ruských fosilních palivech, urychlit ekologickou transformaci a zároveň zvýšit odolnost energetické soustavy v celé Evropské unii. Základem plánu je hledat alternativní dodávky energie, změnami v chování dosáhnout úspory energie a podnítit investice do energie z obnovitelných zdrojů.

Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů a kterou vlastní členské státy EU. Skupina EIB přijala klimatický plán, který jí má pomoci splnit ambiciózní cíl, jímž je podpořit v nadcházejícím desetiletí do roku 2030 částkou ve výši 1 bilionu eur investice do opatření v oblasti klimatu a environmentální udržitelnosti a zároveň poskytnout více než 50 % svého financování na opatření v oblasti klimatu a environmentální udržitelnosti již do roku 2025. Součástí tohoto plánu je sladění všech nových operací skupiny EIB s cíli a zásadami Pařížské dohody od začátku roku 2021.