ČEZ připojil loni do sítě rekordních 21 325 fotovoltaických elektráren

Společnost ČEZ Distribuce přijala za loňský rok 70 212 žádostí o připojení výrobny elektřiny a připojila k síti rekordních 21 325 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 174 MW. Více než 80 % žádostí se týkalo mikrozdrojů do 10 kW na hladině nízkého napětí. Letos ČEZ Distribuce investuje do nutných úprav distribuční soustavy pro připojení obnovitelných zdrojů 6,5 miliardy korun.

„Každoročně investujeme do rozvoje a obnovy distribuční soustavy 15 miliard korun. Letos jsme pro rychlejší připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, především fotovoltaických elektráren, vyčlenili z této částky 6,5 miliardy pro úpravy a posílení sítí,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce. „Zájem o připojení zelených výroben poroste jistě i letos, což dokazují data za leden, kdy jsme přijali dalších 6272 žádostí o výrobnu. Chceme být na tento nápor připraveni.“

Fotovoltaika od ČEZ ESCO na centrále společnosti Billa. Foto: ČEZ

Zájem o připojování nových obnovitelných zdrojů v síti ČEZ Distribuce vzrostl loni čtyřnásobně, a to díky dotačním výzvám NZÚ (nová zelená úsporám) a MDF (Modernizační fond). Pro srovnání, v roce 2021 energetici připojili 5870 FVE (fotovoltaických elektráren), v roce 2020 pak 4080 FVE a v roce 2019 to bylo 2282 fotovoltaických zdrojů.

Kulminace počtu přijatých žádostí nastala v říjnu a listopadu roku 2022. Aby bylo možné zpracovat obrovské množství požadavků, zavedla společnost ČEZ Distribuce digitalizaci v jednotlivých procesech. Díky tomu bylo více než 42 % žádostí přijato prostřednictvím Distribučního portálu a on-line formulářů na webu společnosti. Pro větší informovanost také již v květnu 2021 spustila ČEZ Distribuce nové internetové stránky pro výrobce, které postupně aktualizuje s ohledem na vývoj situace a legislativy v oblasti energetiky a připojování výroben.

Na hladině nízkého napětí v případě připojení mikrozdrojů energetici zatím neevidují žádná zásadní omezení a až na výjimky kladně vyřizují všechny žádosti na připojení výroben. V případě vysokého napětí (vn) a připojování velkých elektráren jsou však již v některých oblastech možnosti distribuční soustavy na hranici možností a kapacity. Energetici tak musí v některých případech či lokalitách omezovat hodnoty povolovaného výkonu. Hodnota volné kapacity rezervovaného výkonu je v 14 z 24 uzlových oblastí dostatečná pro připojování výroben. V 10 zbývajících oblastech má společnost nápravné řešení, které spočívá v posílení sítí nebo výstavby nových vedení velmi vysokého napětí (vvn) a vn nebo transformoven vvn/vn. Nyní jsou tedy pro připojování výroben dočasně uzavřeny některé transformovny vvn/nn pro připojení FVE, a to z důvodu vyčerpání přenosové kapacity vedení vvn, nebo z důvodu vyčerpání kapacity transformace vvn/vn.

Situaci společnost monitoruje a hledá řešení, jak předcházet slabým místům v distribuční soustavě. Některá řešení jsou rychlejší a některá zaberou více času na přípravu. Při přípravě však energetici naráží na komplikace při majetkoprávním projednávání tras a získání příslušných povolení pro realizaci jednotlivých záměrů.

Aktuálně je jenom na území ČEZ Distribuce zasmluvněn instalovaný výkon pro připojení FVE ve výši více než 10 000 MW (pro srovnání: výkon jednoho temelínského bloku je 1125 MW). Investoři jednotlivých záměrů budou své výrobny postupně realizovat a připojovat k distribuční soustavě. ČEZ Distribuce očekává, že se v letošním roce začnou k distribuční soustavě postupně připojovat kromě mikrozdrojů i velké fotovoltaické výrobny. Podle předběžných odhadů by to mělo být zhruba 4 tisíce velkých výroben s instalovaným výkonem 1600 MW.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 167 628 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina.