ČEZ podpoří zvýšení kapacity ropovodu TAL

Zařízení na ropovodu TAL. Ilustrační foto: ČEZ

V severní Itálii dá ČEZ k dispozici nově budované kogeneračních jednotky umístěné souběžně s trasou TAL. Ty vyrobí elektřinu a teplo sloužící ke zvýšení efektivity pohonu čerpadel ropovodu i k dosažení lepších přepravních vlastností ropy. Cílem je odstřižení republiky od ruských dodávek ropovodem Družba. Informovala o tom dnes společnost ČEZ.

Skupina ČEZ postaví v nejbližších měsících v severní Itálii až sedm vysoce výkonných plynových kogeneračních jednotek o celkovém výkonu do 26 MW. Dvě kogenerace u Terstu už jsou v současnosti v provozu. Tyto energetické zdroje bude provozovat společný podnik italské firmy EnerProject Srl a společnosti Elevion Group, dcery ČEZ zaměřené na poskytování služeb v oblasti moderní energetiky v širším regionu střední Evropy. Kogenerační jednotky schopné rychlého najetí budou patřit k nové podpůrné infrastruktuře ropovodu TAL. Ten začíná v italském Terstu a v Rakousku, Německu a ČR zásobuje 8 rafinérií. Od roku 1995 k nim díky odbočce IKL patří i Kralupy a Litvínov. Současné dodávky prostřednictvím TAL sice neumožňují 100% pokrytí potřeb ČR, do dvou let by však mělo být všechno jinak. A to díky probíhajícímu projektu TAL-Plus, rozšíření kapacity TAL, který realizuje společnost MERO.

„V minulosti byla Česká republika vydíratelná z hlediska energetických zdrojů.  Byli jsme závislí na Rusku, které tyto zdroje využívalo k prosazování své zahraniční politiky. To jsme museli změnit. Proto jsme za posledních 18 měsíců významně posílili energetickou bezpečnost.  Zvládli jsme energetickou krizi, máme jasný plán rozvoje jaderné energetiky i obnovitelných zdrojů a podařilo se nám zbavit závislosti na ruském plynu. Dalším logickým krokem je zajištění bezpečných dodávek ropy v dostatečných objemech. Díky našemu vyjednávání, koordinovanému postupu v rámci EU a aktivnímu přístupu společností MERO věříme, že nejpozději koncem příštího roku budeme naprosto nezávislí na dodávkách ropy z Ruska. Je dobře, že se na technickém řešení podílí ČEZ,“ prohlásil předseda vlády Petr Fiala.

„Rozšíření kapacity ropovodu TAL, tedy projekt TAL Plus, byl jedním z prvních projektů, na kterém jsme v rámci zbavování se energetické závislosti na Rusku začali po invazi na Ukrajinu pracovat. Je to jediná cesta, která nám umožní nahradit ropu dováženou ropovodem Družba, přes který k nám může téct pouze ropa původem z Ruska. Jsem proto rád, že se nám projekt již brzy podaří dotáhnout do konce, půjde totiž o historický moment, kdy poprvé budeme schopni obejít se bez ruské ropy. Daří se to především díky iniciativě společnosti MERO a využitím technických možností ČEZ,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Skupina ČEZ přispěje k optimalizaci nákladů na provoz TAL nasazením kogeneračních jednotek, které dodají elektřinu a teplo potřebné k provozu ropovodu. Zatímco elektřina zajistí pohon čerpadel zajišťujících pohyb ropy v potrubním systému, teplo bude využito k zahřívání ropy a umožní zlepšení její průtočnosti v potrubním systému a snazší přepravu. 

„Společnost MERO ČR plní důležitý cíl v energetické bezpečnosti a surovinové soběstačnosti Česka. Pracujeme na projektu TAL-Plus, který počítá s rozšířením kapacity ropovodu TAL. Česko díky navýšení jeho přepravní kapacity získá o 4 miliony tun ropy ročně navíc z italského přístavu Terst, tedy západní cestou přes ropovody TAL a IKL. Plně se tím nahradí dodávky ruské ropy, které do Česka proudí ropovodem Družba. Naše země bude díky tomu už od roku 2025 zcela nezávislá na ruské ropě,“ prohlásil generální ředitel MERO ČR Jaroslav Pantůček. „Práce na projektu TAL-Pus úspěšně pokračují. V tuto chvíli máme již vybrané dodavatele klíčových komponentů, kterými budeme kapacitu ropovodu TAL navyšovat. Na trase ropovodu nás čekají technické úpravy, které nemají v historii TAL obdoby. V plánu máme také velké technické změny na Centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi. Musíme připravit naši infrastrukturu na masivnější průtoky nových dodávek ropy, též posuzujeme i posílení skladovacích kapacit Centrálního tankoviště. Jsem rád, že ve všech činnostech MERO důsledně naplňuje dohodnutý harmonogram projektu.“

Celkový odhad nákladů na projekt TAL-Plus, včetně úpravy technologie MERO Germany, úpravy technologie MERO ČR a vedlejších nákladů, je 1,3 mld. Kč až 1,6 miliardy korun. V případě potřeby navýšení skladovacích kapacit činí celkový odhad nákladů 2,3 mld. Kč (při kurzu 25 Kč/€). Finanční náklady na projekt plně pokryje společnost MERO ČR a nevzniknou tak dodatečné náklady pro státní rozpočet.

Česká Republika zůstává závislá na dovozu ropných produktů z ruské suroviny, zejména motorové nafty. Zhruba z 20 % svou potřebu kryje dovozem nafty od slovenského Slovnaftu. Výjimka od Evropské komise, která Slovnaftu dovolovala tyto produkty vyvážet dál, skončila právě dnes, 5. prosince. Upozornil na to předseda představenstva Slovnaftu Oszkár Világi v rozhovoru pro týdeník Echo.