ČEZ již provozuje 660 dobíjecích stojanů pro elektromobily

Ultrarychlé dobíjení. Ilustrační foto: ČEZ

ČEZ loni zprovoznil rekordních 144 dobíjecích stanic pro e-auta. Celkem jich nyní provozuje 660. Objem odebrané bezemisní elektřiny v minulém roce vzrostl o 24 % a k tomu 20% navýšení průměrně načerpané energie při jednom dobíjení. Informovala o tom společnost ČEZ.

Firma loni navýšila celkový výkon sítě na téměř 50 MW, a to hlavně akcelerovanou výstavbou vysokorychlostních stanic. „V kombinaci s rozšiřováním počtu stojanů to znamená zkracování doby, kterou řidiči tráví dobíjením nebo čekáním na něj. Síť roste díky prostředkům přidělovaným Operačním programem Doprava i díky investicím z vlastních zdrojů Skupiny ČEZ.

Celkové investiční náklady do budování dobíjecí sítě společnost nesdělila. „Při výstavbě každého stojanu musíme rozlišovat pořizovací náklady na technologii, které jsou většinou předmětem dotačních titulů, a další náklady spojené se zprovozňováním stojanů jako náklady na připojení do sítě, stavební a terénníúpravy atd. Tyto další náklady většinou plně hradíme z vlastních prostředků,“ řekl Martin Shreier, tiskový mluvčí ČEZ, Světu hospodářství. Vysvětlil, že celkové náklady se liší podle typu jednotlivých stojanů, od stovek tisíc u pomalých dobíjecích stanic, přes zhruba 1 milion korun u DC 50kW stanic až po ultrarychlé stanice o výkonech 150+ kW v hodnotě nižších jednotek milionů korun. S využitím dotačních programů vznikla více než polovina stanic sítě. Historicky tak celkově do budování sítě směřovaly řádově stovky milionů korun z dotačních titulů, řádově podobnou výši měly i investice pocházející z vlastních prostředků ČEZ,“ říká Schreier.

Řidiči si loni od stanic ČEZ odvezli v bateriích svých aut téměř 5,5 milionu kWh certifikované zelené elektřiny, což je o čtvrtinu více než v roce 2022 a 5,5 násobek ve srovnání se stejným obdobím před pěti lety. „Takové množství energie by umožnilo cestu kolem světa koloně více než 800 elektromobilů,“ vypočítal ČEZ.

Čas strávený dobíjením se zkracuje také díky vysokému výkonu stojanů, v případě ultrarychlých až 360 kW, které dodají elektřinu na 150 km jízdy během 10 minut.

Vedle více než 1 800 dobíjecích bodů vlastní sítě nabízí ČEZ řidičům díky roamingu také zhruba stejný počet konektorů dalších provozovatelů dobíjecích stanic v České republice. „Síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ je koncipována jako celorepubliková, a velkou část stojanů má proto i na distribučních územích např. v jižních Čechách, na jižní Moravě nebo v Praze, která spravují distributoři spadající pod ostatní energetické skupiny,“ doplnil Martin Shreier. Podle něj z celkových 660 stanic se například koncem roku 2023 v Praze nacházelo 88 stojanů, na jihu Čech 33 a na jižní Moravě 48 stanic.

„Česká republika má v podílu ultrarychlých a rychlých stanic v síti před Evropou náskok a rádi bychom jej i díky zkvalitňování naší sítě pomohli udržet. Zrychlili jsme proto instalace nových stanic a navyšujeme nejen jejich výkon, ale i počty stojanů na nejfrekventovanějších místech,“ říká místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. „Letos očekáváme zrychlení růstu odebrané energie o víc než 30 procent, zejména díky očekávanému zrychlení růstu počtu elektromobilů na českých silnicích. Hlavním cílem je urychlení výstavby ultrarychlých stojanů, kterých zprovozníme více než osmdesát.“