ČEZ: bez standardní smlouvy zůstalo 480 odběrných míst

Přesně před rokem se dodavatelé poslední instance museli ze dne na den postarat o téměř milion zákazníků, kterým Skupina Bohemia Energy přestala dodávat energie. Společnosti ČEZ se podařilo z režimu dodavatele poslední instance převést na standardní smlouvy 99 % těchto klientů. Více než 70 % z těch, kdo si jako nového dodavatele vybrali právě ČEZ, na doporučení zvolilo fixaci energie na dva nebo tři roky, takže jsou chráněni před současnou vlnou rostoucích velkoobchodních cen.

V polovině října 2021 zažil český energetický trh největší otřes ve své moderní historii: v důsledku rostoucích velkoobchodních cen elektřiny a plynu ukončila ze dne na den činnost skupina Bohemia Energy obsluhující téměř milion zákazníků. Ti automaticky spadli k firmám zajišťujícím ze zákona dodávky poslední instance (DPI). „Nikdy předtím nepadnul tak velký dodavatel: během jediného dne v říjnu nuceně změnilo dodavatele elektřiny víc zákazníků, než kolik jich obvykle přejde za celý rok (např. v 2020 to bylo 446 081),“ píše ve své zprávě společnost ČEZ. Vedle Bohemia Energy hledali nového spolehlivého dodavatele také klienti dalších společností, které začaly domácnostem i firmám náhle měnit smluvní podmínky.

„ČEZ Prodej musel okamžitě nakoupit elektřinu pro více než 373 000 těchto klientů a zahájit jejich převod na standardní smlouvu. Během šesti měsíců trvání režimu DPI jsme rozeslali přes tři miliony dopisů, e-mailů a SMS zpráv a naše call centra vyřídila přes 750 tisíc hovorů a e-mailů. V průměru jsme tak každého zákazníka v DPI kontaktovali sedmkrát, některé i patnáctkrát,“ říká generální ředitel ČEZ prodej Tomáš Kadlec. Firmě se následně podařilo převést z DPI 99 % klientů.

Odpojeno od elektřiny z důvodu ukončení režimu DPI bez návazné standardní smlouvy nakonec bylo na území ČEZ Distribuce jen zhruba 480 odběrných míst, tedy 0,13 % z původního počtu. V drtivé většině případů se jednalo o objekty, které za celé období režimu DPI měly nulovou nebo jen minimální spotřebu.

Zákazníci, kteří se rozhodli z režimu DPI přejít na standardní smlouvu k ČEZ, měli zájem o jistotu a uzavírali zejména fixované smlouvy. „Přes 70 % z nich zvolilo dvou nebo tříleté fixace. Díky tomu jsou dnes chránění před vysokými cenami na velkoobchodních trzích, stejně jako všichni ostatní zákazníci ČEZ s fixacemi. Fixace ČEZ Prodej doporučoval nejen těm, kdo nechtěli po špatné zkušenosti energie nějakou dobu řešit, ale i těm, kteří měli obavy z rostoucích cen,“ popisuje společnost v tiskové zprávě.

Loňský pád Bohemia Energy byl předzvěstí současné energetické krize, která naplno vypukla po ruské invazi na Ukrajinu letos v únoru. Za poslední rok tak v důsledku nárůstu cen energie na burze ukončila činnost téměř dvacítka dalších dodavatelů, kteří obsluhovali tisíce lidí. Někteří dodavatelé zase převedli svá zákaznická portfolia pod jiné firmy, když přestali být schopní dodávat elektřinu za sjednané ceny. Část dodavatelů začala zákazníkům vypovídat smlouvy s fixovanou cenou a převádět je na spotové ceny na burze, které kvůli současné extrémní volatilitě nejsou pro domácnosti výhodné. Před těmito praktikami rovněž varoval Energetický regulační úřad (ERÚ).

Krize Bohemia Energy v číslech

618 315 počet zákazníků, kterým skupina BE přestala 14. 10. dodávat elektřinu
292 158 počet zákazníků, kterým skupina BE přestala 17. 10. dodávat plyn
446 081 počet zákazníků, kteří změnili dodavatele elektřiny za celý rok 2020
373 524 počet zákazníků, kteří spadli do DPI k ČEZ (elektřina) v říjnu 2021
1 009 477 počet zákazníků, kteří změnili dodavatele elektřiny za celý rok 2021 (z toho 646 tisíc v období 10-12/2021)
3 000 000 počet dopisů, e-mailů a SMS zpráv rozeslaných během režimu DPI
750 000 počet hovorů a e-mailů vyřízených během DPI call centry ČEZ
22 472 počet hovorů na zákaznických linkách ČEZ v den oznámení pádu BE ve středu 13. 10. (běžný středeční průměr 6 500 hovorů)
822 000 počet unikátních návštěv speciálního webu zřízeného ČEZ k DPI
2 157 počet zákazníků, kteří neopustili v zákonné lhůtě režim DPI poskytovaný ČEZ
483 počet odběrných míst v DPI ČEZ odpojených z důvodu nesjednání nové smlouvy
4 000 počet splátkových kalendářů poskytnutých zákazníkům, kteří se kvůli DPI dostali do finanční tísně

Zdroj: ČEZ, a.s.