Cestování po EU vzduchem brzdí drahé letenky

Ilustrační foto: Taliesi z Pixabay

Pro 55 % cestujících je klíčová cena a její stabilita. Doplácí na to letecká doprava, která je o více než polovinu dražší než před pandemií. Ukazují to nová data o cestování v EU od platformy Omio, která srovnávají čísla z prvního čtvrtletí roku 2019 s těmi letošními. Omio o trendech v cestování reportuje pravidelně na základě vlastních dat o spojích více než 1 000 dopravců ve 37 zemích světa.

Podle zprávy se průměrné ceny letenek zvýšily o 58 %, zatímco u jízdenek na vlak došlo k 3% snížení. Tomu odpovídají i uskutečněné objednávky, které u letenek klesly o 54 % a u vlaků vzrostly o pětinu. Z čísel vyplývají další změny v chování cestujících: spoje objednávají s větším předstihem, vrací se cestování na dlouhé vzdálenosti a roste význam udržitelnosti cestování, která je prioritou pro 12 % cestujících.

„Pandemie na nějakou dobu změnila způsob, jakým Evropané cestují. Kratší cesty, rezervace jízdenek na poslední chvíli, jiné dopravní prostředky. Nyní se některé preference cestujících vrací zpátky k předpandemickému normálu. Cesty se prodlužují a lidé je plánují opět s větším předstihem, protože se nebojí rušení spojů. Některé trendy ale nadále přetrvávají, jako je menší zájem o leteckou dopravu kvůli vysokým cenám a rostoucí popularita vlaků. Celkem vyhledávání cest na Omiu vyrostlo na 130 % oproti roku 2019,“ shrnuje nejnovější poznatky Tomáš Vocetka, technický ředitel platformy Omio. Změnu cen jízdenek Omio sleduje na průměrné hodnotě objednávek na 100 nejpopulárnějších tras. Zájem o letenky sice v posledních letech vytrvale roste a Omio zaznamenalo 223% nárůst v počtu vyhledávání, ale málokdy se zákazník skutečně rozhodne letenku koupit, a proto se oproti roku 2019 počet objednávek snížil na polovinu. Zájem se rozhodně zvýšil u jízdenek, a to o 98 procent. Spolu s tím se zvýšil i počet uskutečněných objednávek o pětinu.

Rozhodujícím faktorem pro zákazníky stále zůstává cena. V průzkumu Omia ji jako hlavní prioritu uvedlo 55 % dotazovaných. Druhé místo obsadila délka trvání cesty, podle které se rozhoduje 30 % lidí. Třetí nejvýznamnější faktor je udržitelnost cesty a 12 % lidí se rozhoduje podle ekologických dopadů daného dopravního prostředku. Jde o zásadní nárůst, loni totiž byla udržitelnost prioritou pouze pro 2 % cestujících. Mění se také předstih, s jakým lidé objednávají své cesty. Zatímco během pandemie objednávky s velkým předstihem (přes dva měsíce) opadly o 94 %, dnes už je podíl objednávek s velkým předstihem jen o 18 % menší než v roce 2019.

„Udržitelnost cestování je skutečně trend posledních let, ačkoli ceny jsou stále pro cestující prioritou, což je vzhledem k inflaci a rostoucím cenám pochopitelné. Zároveň už nyní celý cestovní sektor vyhlíží letní sezonu, která v zásadě diktuje úspěch celého roku. Očekáváme, že zájem o cestování poroste a těžit z toho budou i nadále zejména vlaky, které nabízejí udržitelnou dopravu i stabilnější ceny, co se týče evropského průměru. Uvidíme, jak se podaří zotavovat letecké dopravě, ale to podle nás bude ještě běh na dlouhou trať,“ komentuje aktuální trendy Vocetka.