České firmy se bojí více úřadů než oteplování

Ilustrační obrázek: media-list

V postojích ke klimatickým opatřením jsou značné rozdíly mezi českými a globálními společnostmi. Ukázal to průzkum globální hodnoty udržitelnosti v roce 2023, provedený poradenskou společností EY, v němž identifikovala případy, kdy se domácí výsledky statisticky významně lišily od světových. Výsledky průzkumu zveřejnila ve své tiskové zprávě.

Společnosti v Česku snížily v průměru emise skleníkových plynů o 19 % oproti výchozímu stavu, a tedy výrazně méně než globální společnosti, které dosáhly snížení o zhruba polovinu větší (28 %). Obdobně mají české společnosti nižší cíle v dalším snižování emisí, když plánují jejich snížení o 32 %, zatímco globální společnosti o 40 procent.

V porovnání s globálními společnostmi se ty v Česku méně obávají fyzických, právních a reputačních rizik spojených s klimatem. Naopak jsou ke snižování emisí více motivovány potřebou dodržování předpisů (69 %), když pro světové společnosti dosahuje tato motivace jen 47 procent.

„Zábrany českých firem v agendě změny klimatu mohou být způsobeny jejich pesimismem ohledně cílů v oblasti změny klimatu,“ komentovala výsledky Alice Machová, partnerka EY pro udržitelný rozvoj.

Tento názor odráží další významné rozdíly ve výsledcích. Tomu, že svět se vyhne zvýšení průměrné globální teploty o 1,5 stupně, věří 65 % globálních společností, a jen 12 % společností v Česku. Obdobně je diametrální rozpor v názoru, že svět dosáhne nulových emisí do roku 2050: tomu věří 69 % globálních firem jen oproti 6 % českých společností. „Někdy až propastné rozdíly mezi názory českých a globálních firem je třeba vnímat v kontextu rozdílné struktury hospodářství. Zejména český průmysl stále patří mezi energeticky nejnáročnější v EU,“ vysvětlila Machová.

Obavy, že klimatická opatření negativně ovlivní provoz nebo finanční výkonnost, jsou převládající jen u 36 % globálních společností, zatímco v Česku převažují u nadpoloviční většiny (53 %). Překážkou pro zavádění opatření na snížení emisí je také vyšší nejistota v důsledku ekonomických nebo geopolitických problémů: zatímco u globálních společností se jedná o 29 %, české společnosti je takto vnímají ze 47 %. A nepomáhá podle nich ani stát. Vlády poskytují správné vedení a podporu pro účinné řešení změny klimatu podle 67 % globálních firem, zatímco v Česku si to myslí jen 22 % dotazovaných společností. I přes výše uvedené se české společnosti na rozdíl od svých globálních protějšků tolik nepotýkají s interními překážkami při realizaci své klimatické agendy. Například globální společnosti ze 69 % vnímají jako překážku pokroku v oblasti změny klimatu fakt, že mají příliš mnoho různých iniciativ, které si navzájem konkurují, namísto jednotného přístupu. České firmy toto jako problém vnímají jen z jedné třetiny

Poradenská nadnárodní společnost EY je součástí skupiny Ernst & Young Global Limited.