ČEPS dokončila investici do plynovodů. Přebírá NET4GAS Holdings

Foto: Steven z Pixabay

Provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS dokončuje nákup společnosti NET4GAS Holdings. Ta plně vlastní firmu NET4GAS, která je výlučným držitelem licence pro přepravu plynu přes české území. Akvizici již potvrdily Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP) Evropské komise. Zástupci obou stran transakci dokončili podpisem převodních listi. Oznámilo to ministerstvo průmyslu a obchodu.

Nákup NET4GAS Holdings prostřednictvím provozovatele přenosové soustavy schválila Vláda České republiky ve středu 27. 9. 2023. Spojení povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve středu 29. 11. 2023 a dne 30. 11. 2023 uzavřelo přezkum také Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Comp) Evropské komise. Převodní listinu podepsali zástupci obou společností dnes.

Součástí NET4GAS Holdings jsou společnosti NET4GAS a BRAWA. NET4GAS, s.r.o., je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice, udělované dle energetického zákona Energetickým regulačním úřadem.

Firma provozuje téměř 4000 km plynovodů, tři hraniční předávací stanice, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic na rozhraní s vnitrostátní distribucí plynu. BRAWA, a. s., pak vlastní plynovod Gazela, který spojuje Německo a vede přes české území od severočeského přechodu Brandov do Bavorska.

Sjednaná kupní cena je složena ze dvou částí. První část ve výši 3 mld. Kč. byla uhrazena dnešního dne po podpisu převodních smluv. „Druhou část ČEPS zaplatí v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů NET4GAS ve dvou splátkách, a to do výše maximálně 2 mld. Kč. Transakce bude hrazena převážně z vlastních zdrojů ČEPS, a.s., v kombinaci s cizími zdroji, v závislosti na aktuálním stavu operativního cash flow společnosti,“ uvedl Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a.s.

V minulosti přepravovala soustava společnosti NET4GAS okolo 45 miliard m3 zemního plynu ročně v roce 2021, z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu. Na ruskou agresi proti Ukrajině navázalo snížení přepravy plynu přes Českou republiku. V roce 2022 klesl objem přepravovaného plynu na 27 miliard m3, v roce 2023 pak průměrný měsíční objem přepravy klesl o dalších přibližně 70 procent.

„Vidíme velký potenciál pro opětovné budoucí navýšení objemu přepravovaného plynu přes české území. Rusko stále zásobuje státy na východ od nás velkými objemy dodávek plynu přes Ukrajinu, kontrakt na přepravu tohoto plynu přes území Ukrajiny však vyprší již v příštím roce a jeho obnovení není vůbec jisté. Česko by pak opět hrálo velkou roli v přepravě plynu do států východní Evropy,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že dalším důvodem možného navýšení přepravy plynu přes Českou republiku by mohly být budoucí dodávky vodíku z Ukrajiny do Česka či do Německa.