Ceny bydlení budou v příštím roce stagnovat

Ceny vlastního bydlení letos klesly, příští rok budou stagnovat. Ilustrační foto: Ralph z Pixabay

Ceny vlastního bydlení v průběhu roku 2023 poklesly, nejvíce však už začátkem právě uplývajícího roku. V lednu 2023 se starší byty v Praze prodávaly za ceny srovnatelné s lednem 2022. „Pro rok 2024 očekáváme podobný vývoj jako ve druhé polovině roku 2023. Ceny budou pravděpodobně stagnovat nebo mírně růst v řádech jednotek procent,“ říká Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz „Plošné zlevňování už neočekáváme. Nevylučujeme však, že některá krajská města ještě nepatrnou korekci cen zažijí.“

Cenový pokles během tohoto roku postupně zpomaloval. „Sledovali jsme ceny starších bytů na kvartální bázi a zatímco začátkem roku ceny klesaly mezi 4 a 7 procenty, v dubnu už pouze mezi 2 až 4 procenty,“ říká Kunz. V létě 2023 a stejně tak na podzim už podle analýzy společnost FérMakléři.cz ceny starší bytů stagnovaly nebo i mírně rostly o 1 až 2 procenta. 

„Pro rok 2024 očekáváme podobný vývoj jako ve druhé polovině roku 2023. Ceny budou pravděpodobně stagnovat nebo mírně růst v řádech jednotek procent,“ myslí si Lumír Kunz. „Plošné zlevňování už neočekáváme. Nevylučujeme však, že některá krajská města ještě nepatrnou korekci cen zažijí.“ Jediným městem, kde šly ceny na podzim 2023 ještě dolů, bylo Ústí nad Labem. 

Klíčovým aspektem u pořizování vlastního bydlení jsou sazby hypoték. Jejich vysoké hodnoty společně s vysokými pořizovacími cenami bydlení trh v posledních letech výrazně brzdily.   „U úrokových sazeb hypoték se dá v roce 2024 očekávat pozvolný pokles. Nemyslím, že ČNB bude se snižováním sazeb nějak zvlášť spěchat. Řekl bych, že bude dost opatrná. Předpokládám, že průměrné sazby se dostanou pod 5 %, ale výraznějšímu poklesu řekněme pod 4 % příliš nevěřím. Růst sazeb je vždy rychlejší než jejich pokles,“ říká David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance. „Objemy poskytnutých hypoték budou pozvolna růst, ale opět nečekám nějaký výraznější vývoj. Ceny nemovitostí jsou stále pro mnoho zájemců nedostupné. Relativně vyšší sazby stále budou klást zvýšené nároky na bonitu klientů. Reálné příjmy poklesly a bude trvat, než postupný růst mezd dorovná sekeru, kterou do příjmů zasekla inflace.“

Poptávka po nájemním bydlení šla v uplynulých letech nahoru právě i vzhledem k nedostupnosti vlastního bydlení. „Očekávám, že zájem o nájemní bydlení v roce 2024 dále poroste a to i přes případné snížení sazeb hypoték, jelikož stále přetrvává dlouhodobý trend, kdy poptávka po bydlení značně převyšuje nabídku. Navíc i přes snížení úrokových sazeb hypoték jsou ceny vlastního bydlení pro řadu lidí nedostupné, a tak volí alternativu právě formou nájmu,“ předpovídá Michal Hrbatý, generální ředitel společnosti UlovDomov.cz s tím, že u jednotlivých dispozic bytů nečeká rozdílnou cenovou dynamiku. „Pokud se nezmění něco zásadního na globálním trhu, tzn. nepřijde nečekaná krize nebo nečekaný vývoj války, růst zůstane konstantní a nezmění ho ani případné dostavby naplánovaných projektů. Z demografických dat a sociální struktury, které jsme prezentovali, nepredikujeme mezi dispozicemi vyšší dynamiku růstu.“

Co se týká cenového vývoje nájmů v regionech, ani tam nečekají odborníci nějaké výrazné změny oproti stávajícímu stavu. „Ovlivnit to může samozřejmě větší investiční projekt do infrastruktury nebo potenciálu práce v regionu,“ říká Hrbatý. 

„Lidé mají zájem o vlastní bydlení. Ale je otázka, nakolik si ho stále mohou dovolit. Ve větších městech je dosažitelnost vlastního bydlení problematická. Ale lidé někde bydlet musí. Proto se logicky zvyšuje poptávka po nájmech a tento trend bude prakticky jistě pokračovat. Výstavba nových bytů je nedostatečná a vytváří tlak jak na růst ceny bytů, tak na růst ceny nájmů,“ uzavírá David Eim.