Asociace softwarových agentur pomáhá digitalizovat stát

Ilustrační foto: Gopas

Pomoci digitalizovat veřejný sektor a zlepšovat jeho služby – to je hlavní cíl Asociace softwarových agentur (ASWA). Ta nově pomohla Ministerstvu kultury ČR s výběrovým řízením na softwarové řešení pro podporu inovací u menších podnikatelů v kreativních průmyslech. Odborná porota sestavená z technologických expertů poskytla úřadu odborný dohled a pomohla mezi devíti dodavateli zakázky o celkové hodnotě přes 12 milionů korun nalézt to nejlepší řešení.

„Dlouhodobě se snažíme o to, aby se v českém prostředí prosazovala taková technologická řešení, která z našeho pohledu splňují kvalitativní a moderní standardy. Ve veřejném sektoru však často platí, že zadavatelé hledí spíše na cenu a opomíjejí kvalitu řešení. To jsme se rozhodli změnit a úřadům a veřejným institucím pomoci najít řešení, které bude odpovídat potřebám uživatelů i objednavatele,” vysvětluje důvody spolupráce s ministerstvem kultury Vratislav Zima, předseda ASWA. 

‚‚Pro nás to znamená velkou změnu ve způsobu, jak stát přistupuje k zadávání veřejných zakázek pro IT firmy. Chtěli bychom, aby měly šanci se těchto zakázek účastnit i středně velké české IT firmy, které tady máme a které jsou úspěšné. A aby ty největší zakázky vždy nedostávaly jen nadnárodní zahraniční korporace, takže je potřeba přizpůsobit tomu i samotné zadávání, aby bylo v rozumně velkých celcích, ne jen v těch obrovských mega systémech, které se dnes zadávají,‘‘ doplňuje Jakub Michálek, poslanec poslanecké sněmovny PČR.

ASWA společně s ministerstvem kultury připravila zadávací dokumentaci a veřejné výběrové řízení, ve kterém stanovila požadavky na moderní a transparentní metody vývoje. Pětičlenná porota odborníků následně vytvořila systém hodnocení a z devíti řešení pomohla vybrat to nejvhodnější. V rámci výběrového řízení v celkové hodnotě přes 12 milionů korun uspořádala ASWA i workshopy, které pracovníky ministerstva seznámily se základy agilního vývoje softwarových řešení. Současně přidali do celého procesu přípravy veřejného výběrového řízení i předtržní konzultace s dodavateli, které pomohly sladit očekávání zadavatele s možnostmi  potencionálních realizátorů projektu. „Naším cílem bylo vybrat takové řešení, které bychom chtěli sami používat. Z naší perspektivy jsme identifikovali problematické části zadání na softwarové řešení, se kterými se v praxi běžně setkáváme, a které by pro Ministerstvo bylo velice obtížné při výběrovém řízení odhalit,” popisuje Zima. 

„Věděli jsme, že lidé z ASWA mají bohaté zkušenosti s IT projekty v komerční sféře. Jejich vášeň a odhodlání přenášet osvědčené postupy z komerčního sektoru do rámce státních zakázek nás přesvědčily, že budou dobrým partnerem. Společně jsme dokázali vytvořit výběrové řízení orientované především na kvalitu. Po celou dobu spolupráce nám byli spolehlivým partnerem” dodává Pavel Zingl, vedoucí projektu z ministerstva kultury. 

Ministerstvo kultury společně s ASWA vytvořily dokumentaci podrobných pravidel pro hodnocení nabídek dodavatelů, která mohou inspirovat další státní instituce při vypisování zakázek na technologické řešení. Dokumentace ukazuje, že klíčovým kritériem pro posouzení nabídek je kvalita navrhovaného řešení. Popisuje v něm například, že porota preferovala nabídky dodavatelů, kteří se zaměřili na designový koncept a uživatelskou zkušenost (UX), technické řešení, správu obsahu a možnosti administrace a provozu, portabilitu a bezpečnost navrhovaného řešení. 

„Vidíme, že spolupráce veřejného a soukromého sektoru může velice dobře fungovat. Jsme rádi, že naše zkušenosti můžeme předávat státním strukturám a přispívat tak k hospodárnějšímu a efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky státu,” doplňuje Vratislav Zima.

ASWA je sdružení softwarových agentur, které podporují open source řešení a mají chuť pomoci s digitalizací veřejného sektoru. Cílem ASWA je podle vlastního vyjádření implementovat moderní a v komerční sféře běžně používané postupy a metodiky při dodávkách a vývoji softwarových řešení, které povedou k hospodárnějšímu a efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky státu.