EPCG ukončila provoz uhelných bloků na Slovensku a v Německu

Ilustrační foto: Steve Buissinne z Pixabay

Skupina EP Corporate Group (EPCG) Daniela Křetínského ukončila na konci března provoz pěti uhelných bloků na Slovensku a Německu. „Skupina EP Corporate Group v rámci svého závazku k udržitelné budoucnosti bez uhlí ukončila provoz pěti uhelných bloků,“ informovala společnost ve své zprávě. Z provozu vyřadila celkový instalovaný výkon 1910 megawattů (MW).

Ke dni 26. března byly uzavřeny poslední dva generátory uhelné elektrárny ve slovenských Vojanech (s instalovaným výkonem 2 x 110 MW), o dva dny později definitivně skončil provoz německé hnědouhelné elektrárny v Mehrumu (690 MW) a dále byly koncem března odstaveny bloky E a F hnědouhelné elektrárny v německém Jänschwalde (2 x 500 MW). „Skupina EP Corporate Group tak dosáhla významného milníku na své cestě k udržitelnosti,“ píše firma ve zprávě.

Loni skupina odstavila slovenskou hnědouhelnou elektrárnu Nováky a skončila také výroba elektřiny v uhelné elektrárně v severoirském Kilrootu. EPCG tak ročně ušetří více než 15 milionů tun emisí uhlíku. „Uzavření zmíněných uhelných elektráren je plně v souladu se směřováním skupiny k udržitelné výrobě elektřiny,“ zdůvodnila EPCG.

Černouhelná elektrárna Mehrum vyrobila za 45 let svého provozu více než 120 milionů MWh elektřiny.  Elektrárna byla vyřazena z obchodování na německém trhu již v roce 2021, avšak po intervenci německé vlády v reakci na energetickou krizi v Evropě byla od roku 2022 ponechána v provozu. Po více než 35 letech byl 31. března definitivně ukončen provoz bloků E a F hnědouhelné elektrárny v braniborském Jänschwalde u Chotěbuzi. Tyto dva bloky, každý o výkonu 500 MW, byly v roce 2019 převedeny do pohotovostního režimu a na žádost provozovatele sítě byly v září 2022 znovu připojeny k síti. 

Po 58 letech ukončila provoz také kdysi největší československá tepelná elektrárna ve slovenských Vojanech s celkovým instalovaným výkonem 1 320 MW. Její provozovatel, Slovenské elektrárne, v nichž má EPH nepřímý vlastnický podíl a společnou kontrolu, zcela upustil od spalování uhlí a z hlediska emisí CO2 se tak zařadil mezi nejčistší výrobce elektřiny v Evropě. Slovenské elektrárne se nyní zabývají možnostmi dalšího využití areálu elektrárny, včetně výstavby obnovitelných zdrojů energie či bateriových úložišť.

V Německu plánují skupiny EPH a EP Energy Transition rozvoj projektů obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným výkonem více než 8000 MW do roku 2030. Součástí této iniciativy je rovněž nahrazení stávajících kritických výrobních kapacit vysoce účinnými elektrárnami na zemní plyn, které budou připraveny spalovat vodík a další obnovitelné plyny. Očekávaný celkový objem investic do těchto transformačních projektů se odhaduje na přibližně 10 miliard eur, informovala EPCG.

Do skupiny EPCG patří Energetický a průmyslový holding (EPH), mediální skupina Czech Media Invest (CMI) a EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 procenta akcií a zbylých 10,7 procenta skupina manažerů EPH.

V Německu plánují skupiny EPH a EP Energy Transition do roku 2030 rozvoj projektů obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným výkonem přesahujícím 8000 MW. Součástí této iniciativy je nahrazení výrobních kapacit vysoce účinnými elektrárnami na zemní plyn, které budou připraveny spalovat vodík a další obnovitelné plyny. Investice do transformace se odhadují na deset miliard eur (253,4 miliardy Kč).