Zelenského podmínky jsou v souladu se světovým řádem

Zpočátku tohoto týdne proběhlo několik zpráv o možných jednáních o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Novinář a spisovatel Ondřej Neff si všiml, že zprávy začaly vycházet v den konání senátních a kongresových voleb v USA. Tohoto autora nelze vinit ze sympatií ke konspiračním teoriím. Je totiž zřejmé, že výsledek voleb velmi výrazně ovlivní vztah USA k rusko-ukrajinské válce, respektive k podpoře Ukrajiny. Teď, kdy vzniká tento komentář, ještě nelze o těchto záležitostech fundovaně psát, ale ani v tuto chvíli nejsou důležité. Jestli nastane problém v postoji USA k podpoře Ukrajiny, tak později.

Ilustrační obrázek: Annette Meyer, Pixabay

Teď jsou aktuální podmínky, které Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny, případným rozhovorům o ukončení války položil na stůl a jež později zmírnil ústupkem, že je ochoten o nich jednat i s prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem, což dříve vylučoval. Podmínek je pět:

  1. Bude obnovena územní celistvost Ukrajiny
  2. Bude respektován status OSN
  3. Rusko zaplatí náhrady za způsobené škody
  4. Budou potrestány všechny válečné zločiny
  5. Budou předloženy záruky, že se nic podobného v budoucnu nestane.

Všechny tyto podmínky je zapotřebí respektovat. Jsou založeny na světovém řádu. Pokud by z některé z nich Zelenskyj, případně ostatní vyjednavači a poradci ustoupili, mělo by to fatální důsledky pro důvěru v demokracii, mírové soužití národů a globální právní řád. Mohl by se pak kterýkoliv jiný diktátor pokusit o něco podobného jako Putin, ať už vůči jinému státu, nebo proti skupině vlastních obyvatel.

Ale je tu „ale“, jako vždy. Nelze všechny podmínky splnit naráz a nelze o všech jednat u jednoho stejného stolu. Zejména to platí o třetí a čtvrté. Nejen proto, že na ně Vladimír Putin nikdy nepřistoupí. On bude mít potíže už s tou první. Ale proto, že to jsou podmínky, které se kladou poražené straně. A tou Rusko nikdy nebude. Tedy nikdy… určitě ne při rozhovorech o ukončení války. Volodymyr Zelenskyj tohle bezpochyby ví. Je docela možné, že je také neadresoval přímo Putinovi, ale těm, kdo jej k zahájení rozhovorů s ním nabádají. Což jsou nejspíše Američané. Deník Politico napsal, že zmírnění podmínek ze strany Zelenského jsou výsledkem „jemného pošťuchování“ lidmi z Bidenovy administrativy. Deník The Wall Street Journal zmínil, že američtí diplomaté byli v kontaktu zase s Putinovými lidmi.

Nicméně platí, co bylo napsáno výše: žádná z podmínek nesmí být vynechána. I s tou podmínkou, že o válečných reparacích a válečných zločinech se bude jednat později, v jiných komisích a tribunálech.

První dvě podmínky jsou nutné pro ukončení války, či přímo uzavření mírové smlouvy. Zároveň jejich splnění otevírá možnosti k dalším jednáním, např. o širší autonomii pro Luhanskou a Donbaskou oblast a pro Krym, nebo o ochraně ruských menšin na Ukrajině. Také případně o neutralitě Ukrajiny jako alternativě jejího vstupu do NATO. Což je opět podmíněno neodkladným splněním podmínky páté: Rusko se zaváže, že už nikdy nepřepadne žádný cizí stát.