Evropská unie se stává „pionýrem slepých uliček“

Zemní plyn tedy ne. To je ještě horší, než uhlí. Tak praví ekologistické organizace, například jejich koalice Zastavme špinavé prachy. Když jste jim to říkali před nějakými třemi roky, a že se jim to říkalo, označili vás za lobbisty uhlobaronů.

Jenže v té době už se spřádaly plány na New Green Deal, Nový zelený úděl, který se na podzim 2019 také podařilo prosadit. Je v něm plán opustit co nejdříve technologie založené na spalování uhlí a přejít na výhradně obnovitelné zdroje s tím, že zemní plyn je vhodná přechodná varianta. Tím se myslelo na léta zhruba 2030, kdy mají emise klesnout o 55 % proti předindustriální éře, do roku 2050, kdy má být EU uhlíkově neutrální.

Že se stovky miliard eur mají investovat do přechodné varianty, na nějakých 20 let, tedy vlastně bez výhledu na návratnost, to bylo jaksi nevhodné připomínat. Budovaly se přece ty nordstrýmy. A že zemní plyn celkové emise nijak nesníží, to už byla úplně kacířská myšlenka. Ještě že se kacíři už neupalují.

Ze statistik o prodejích emisních povolenek ale vyplývá, že plyn už má na svědomí více emisí CO2 než uhlí. V tom pochopitelně nejsou započítány emise metanu uvolňované při těžbě a přepravě zemního plynu. Studie britského think-tanku Ember ukazuje, že v roce 2019 klesly emise z černého a hnědého uhlí o 25 a 23 procenta respektive. Prodeje emisních povolenek však naznačují, že tento úspěch je či záhy bude brzy kompenzován zemním plynem.

Ukazuje se, že Zelený úděl a jiná podobná hnutí jsou především politické a ideologické kampaně, které neberou zřetel na nepříjemné, předvídatelné a předvídané okolnosti a důsledky.

Tak se propagovaly biosložky do motorových paliv, dokud nestouply ceny potravin, nezerodovala zemědělská půda a dokud likvidace lesních porostů nenabyly katastrofálních rozměrů. Pak se začaly kompenzovat náklady na emisní povolenky některým důležitým výrobcům, aby se nestěhovali z Evropy do Orientu. V brzké době se dá očekávat rozhodnutí, že ten Nord Stream 2 Evropa zase až tolik potřebovat nebude a že ani spalování biomasy není až taková výhra. Až se masově rozšíří elektromobily, ukáže se, že s nimi nelze počítat v takovém rozsahu a tak brzy, jak brzy se zakazují prodávat auta na benzín a naftu. A nepřinášejí až tak zásadní ekologický efekt. A co s těmi zimními hrozbami black-outů? A kdy budou smět Švédové zase doma luxovat? Nejsou ty závazky nějak příliš ambiciózní a není na ně nějak málo času?

Poslouchejme vědce. Oni si určitě včas něco účinného odhlasují. A Evropská unie do toho zase nasype miliardy peněz. Aby Evropané a hlavně jejich děti žili ve zdravém, bezpečném a prosperujícím souhvězdí. A aby stihli ty dluhy splatit do příštího hlasování.