Autor je právník, specializuje se na právo EU. Článek je převzat z blogu autora s jeho souhlasem.

EU jako společenství vyvlastněných vlastníků

EU se podobá, nebo by se podobat měla, SVJ v bytovém domě. Problémem je, že obslužná organizace se vymkla svému účelu a kontrole ze strany jednotlivých „vlastníků“, jimž chce panovat a jejichž „byty“ postupně vyvlastňuje. V nedávném článku Evropská integrace v zrcadle…

Právní stát a kulišárna s unijními fondy

Soudní dvůr EU podle očekávání v plném rozsahu zamítl žaloby, kterými se Polsko a Maďarsko domáhaly zrušení nařízení 2020/2092 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie. Došlo tak k posvěcení jedné z největších kulišáren – chceme-li to říci kulantně – v historii unijního práva. Dotčené…

Zelený úděl do škol

Podle Bruselu by se boj proti změnám klimatu, respektive „zelená transformace“ měla stát ústředním prvkem vzdělávání od nejranějšího věku. Měla by být začleněna do všech politik, programů a procesů vzdělávání a odborné přípravy. Evropská komise 14. ledna předložila návrh doporučení Rady o…