Obce i kraje vykazují přebytkové hospodaření

Obce letos ke konci září hospodařily s přebytkem 36,9 mld. Kč, což je v meziročním srovnání nárůst o zhruba 42 procent. Kraje vykázaly přebytek hospodaření 7,5 mld. Kč, zatímco ve stejném období loni měly schodek 1,5 miliardy korun. Celkově tak hospodaření územních rozpočtů včetně dobrovolných svazků obcí za tři čtvrtletí skončilo s přebytkem 44,7 mld. Kč, tedy meziročně o 81 % více.  Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí.

Celkové výdaje územních rozpočtů letos ke konci září stouply o 23,8 mld. Kč na 469,1 miliardy korun. Z toho běžné výdaje vzrostly o 27,5 mld. Kč na 389,7 miliardy korun. Kapitálové výdaje, tedy investice, klesly o 3,7 mld. Kč na 79,4 miliardy korun.

Celkové příjmy územních rozpočtů za tři čtvrtletí vzrostly meziročně o 43,8 mld. Kč na 513,9 miliardy korun. Daňové příjmy stouply meziročně o 26,8 mld. Kč na 246,1 miliardy korun. „V důsledku růstu podílů obcí a krajů na rozpočtovém určení daní od roku 2021 se daňové příjmy územních samosprávných celků k 30. září tohoto roku dostaly nad úroveň roku 2019, a to dokonce o 9,6 miliardy korun,“ napsalo MF.

Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi něž patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje na financování sociálních služeb nebo školství.

Zároveň od letošního roku jsou obcím i krajům kompenzovány výpadky z daní kvůli přijetí daňového balíčku a snížení daní. Na kraje připadá nově letos 9,78 % a na obce 25,84 % z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Do loňska to bylo u krajů 8,92 % a u obcí 23,58 procenta. Daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem obcí.

Za celý loňský rok obce hospodařily s přebytkem 19 mld. Kč a hospodaření krajů vykázalo schodek 5 miliard korun. Celkově tak hospodaření územních rozpočtů včetně dobrovolných svazků obcí loni skončilo i přes dopady pandemie koronaviru s přebytkem 14 mld. Kč , zatímco o rok dříve to bylo 31,4 miliardy korun.

Výsledky hospodaření územních rozpočtů za leden až září 2021

v mil. Kč září 2020 září 2021 Meziroční % změna
Daňové příjmy 219.296,3 246.084,8 12,22 %
Nedaňové příjmy 32.256,1 34.732,9 7,68 %
Kapitálové příjmy 4590,1 6796,7 48,07 %
Transfery 214.070,2 226.258,1 5,69 %
Neinvestiční transfery 191.691,1 204.158,6 6,50 %
Investiční transfery 22.379,1 22.099,5 -1,25 %
Příjmy celkem 470.097,3 513.893,2 9,32 %
Běžné výdaje 362.258,5 389.738,3 7,59 %
Kapitálové výdaje 83.085,1 79.409,6 -4,42 %
Výdaje celkem 445.343,6 469.147,9 5,35 %
Saldo 24.753,7 44.745,4 80,76 %

Výsledky hospodaření obcí za leden až září 2021

v mil. Kč září 2020 září 2021 Meziroční % změna
Daňové příjmy 168.289,7 187.898,4 11,65 %
Nedaňové příjmy 26.656,7 28.167,2 5,67 %
Kapitálové příjmy 4403,6 6429,1 46,00 %
Transfery 70.324,3 64.366,2 -8,47 %
Neinvestiční transfery 56.543,5 50.926,7 -9,93 %
Investiční transfery 13.780,8 13.439,5 -2,48 %
Příjmy celkem 269.656,5 286.860,9 6,38 %
Běžné výdaje 184.392,7 192.127,7 4,19 %
Kapitálové výdaje 59.342,9 57.823,2 -2,56 %
Výdaje celkem 243.735,6 249.950,9 2,55 %
Saldo 25.920,9 36.910,0 42,39 %

Výsledky hospodaření krajů za leden až září 2021

v mil. Kč září 2020 září 2021 Meziroční % změna
Daňové příjmy 51.006,5 58.186,4 14,08 %
Nedaňové příjmy 4689,7 5293,9 12,88 %
Kapitálové příjmy 160,8 332,9 107,06 %
Transfery 149.410,7 168.044,2 12,47 %
Neinvestiční transfery 140.064,8 158.772,8 13,36 %
Investiční transfery 9345,9 9271,4 -0,80 %
Příjmy celkem 205.267,7 231.857,3 12,95 %
Běžné výdaje 182.830,0 202.799,8 10,92 %
Kapitálové výdaje 23.897,7 21.588,6 -9,66 %
Výdaje celkem 206.727,7 224.388,5 8,54 %
Saldo -1460,0 7468,9  

Zdroj: MF