Zveřejnění významných informací o finanční výkonnosti vlád jižní Evropy v letech 2012-2022 a 2017-2022

Washington 26. května 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost JI-Analytics vypracovala analýzu s vysokou přidanou hodnotou (High Value-Add Analysis, HVA), která přináší významné informace o finanční výkonnosti jihoevropských vlád.

Analýza s vysokou přidanou hodnotou č. 577 (HVA č. 577) odhaluje důležité postřehy o finanční výkonnosti pěti hlavních jihoevropských vlád za posledních deset a pět let (2012-2022 a 2017-2022) pomocí hodnoticího rámce Citizens‘ Wealth a jeho 10 klíčových ukazatelů výkonnosti. Těmito pěti jihoevropskými zeměmi jsou: Francie, Řecko, Itálie, Portugalsko a Španělsko (srovnatelné země).

Finanční výkonnosti a pozici vlády by měli vedoucí pracovníci s rozhodovací pravomocí věnovat pozornost, protože právě její finanční rozhodnutí přímo ovlivňují pravděpodobnost vzniku dluhových, měnových a finančních krizí, které mají neúměrně velký dopad na nejvíce znevýhodněné skupiny obyvatel.

Pokud se jako rozhodující činitel zajímáte o finanční výkonnost a pozici vlády kterékoli z pěti srovnatelných zemí, můžete získat výtisk analýzy s vysokou přidanou hodnotou č. 577 (HVA č. 577) zdarma.

V tomto případě kontaktujte pro získání bezplatného výtisku analýzy adresu info@jianalytics.com.

Máte-li zájem o jednostránkový souhrn HVA č. 577, navštivte obchod JI-Analytics:

https://store.jianalytics.com/products/southern-europe

O společnosti JI-Analytics

JI-Analytics je globální společnost specializující se na srovnávání (benchmarking) a analýzu osvědčených postupů s vysokou přidanou hodnotou. Naším posláním je poskytovat nejlepší globální benchmarking a analýzy osvědčených postupů s vysokou přidanou hodnotou na bázi Excelu pro vedoucí pracovníky s rozhodovacími pravomocemi, kteří se zabývají nejkritičtějšími otázkami na pomezí státní správy, nevládních organizací a podnikání.

JI-Analytics

s laskavým svolením The Charles & Agnes Kazarian Foundation

1629 K Street NW, Suite 300

Washington, DC 20006

Tel.: +1 202 449 9600

E-mail: info@jianalytics.com