Zúčastněte se úspěšné konference Česko na křižovatce 2 již 12. června

Po úspěšné konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let v září 2023, na níž vystoupil se svým pohledem na Restart Česka předseda vlády Petr Fiala, se organizátoři rozhodli uspořádat druhý ročník akce, kde budou hodnotit dosavadní pokrok ve strategických investičních oblastech za poslední měsíce. Konference se opět zúčastní předseda vlády Petr Fiala, ale také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr dopravy Martin Kupka, ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek a ministr školství Mikuláš Bek.

Česko potřebuje novou vizi a strategii, jak zůstat a dlouhodobě patřit mezi nejúspěšnější státy v Evropě i na světě. Je povinností takovou vizi a strategii společně s představiteli státu a dalšími podnikatelskými, zaměstnavatelskými, ale i odborovými organizacemi připravit, prosadit a začít realizovat.

Proto se podnikatelské a zaměstnavatelské organizace a podnikatelské iniciativy spojily, aby upozornily na dlouhodobé problémy, které brzdí českou ekonomiku, aby společně identifikovaly hrozby a příležitosti, které před námi stojí. Spojily síly, aby deklarovaly společnou a jednoznačnou vůli pomoci Česku zpátky na vrchol. Podnikatelům jednoduše na budoucnosti Česka záleží.

• Konference rozproudila celospolečenskou debatu: Česko potřebuje novou národní vizi a strategii.

• Identifikovala osm oblastí, do kterých mají zamířit strategické investice.

• Na čem se pracuje a jakým hrozbám bude ekonomika brzy čelit?

Zúčastněte se konference také! Již ve středu 12. června v O2 universum v Praze.

Více informací se dozvíte na www.ceskonakrizovatce.cz.