Zničené zemědělské stroje přiblíží dopady války na Ukrajině

Praha 26. září 2023 (PROTEXT) – Národní zemědělské muzeum v Ostravě zahájilo výstavu Ukrajinská pole orná a válečná. Prostřednictvím osobních příběhů, zničené zemědělské techniky i virtuální reality výstava přiblíží válečné dění a jeho vážné důsledky pro globální svět.

Vystaveny budou autentické vraky tří kusů zemědělské techniky z Černihivského regionu. Zničený kombajn, traktor a secí stroj symbolizují dopady násilného válečného konfliktu, který se nevyhýbá ani zemědělství a lidem, kteří v něm pracují. Osobní příběhy spojené se zničenými stroji vypovídají o situaci na Ukrajině na jaře 2022. Zážitek návštěvníkům umocní virtuální realita, díky níž se přenesou přímo do poškozených zemědělských podniků. „Výstavu jsme původně plánovali na jaro letošního roku, ale převoz zničených strojů z válečné zóny se ukázal jako velmi složitá záležitost. Jsme rádi, že se nám to s pomocí partnerů podařilo a že našim návštěvníkům můžeme zprostředkovat situaci, které teď čelí ukrajinské zemědělství,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

Návštěvníci se dozvědí také o struktuře ukrajinského zemědělství a jeho významu nejen pro lokální ekonomiku, ale i pro globální svět. Ukrajina byla nazývána obilnicí Evropy i Sovětského svazu či obilnicí světa a zajišťovala velmi významný podíl na evropských i světových dodávkách různých zemědělských komodit. Okupace části východních území, časté ostřelování civilních infrastruktur v celé zemi, námořní blokáda černomořských přístavů i otevření evropských trhů pro ukrajinské plodiny způsobily rozsáhlé změny v odběratelsko-dodavatelských vztazích a měly vliv na navýšení cen komodit v různých částech světa.

Výstava Ukrajinská pole orná a válečná připomene i tragédie spojené s rozpoutáním hladomoru na území Ukrajiny a jiných částech SSSR v průběhu 20. století. V neposlední řadě přiblíží spojitost s Ostravou, kdy Vítkovické železárny a přidružené podniky realizovaly během minulého století celou řadu významných staveb na Ukrajině.

Výstava je doplněna o umělecké instalace ukrajinského výtvarníka Volodymyra Kolbasy a také doprovodnou výstavou fotografií před budovou muzea. Výstava Ukrajinská pole orná a válečná je součástí projektu Ministerstva vnitra Putinův hlad.

Projekt Putinův hlad

Název projektu Putinův hlad odkazuje na cílenou formu hybridní války vedenou současným Ruskem, války, které jsme i my účastníky. V některých částech světa může tento stav způsobit nové vlny hladomoru a následné migrace.

https://www.putinuvhlad.cz/

Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, ministra zemědělství Marka Výborného, ministra vnitra Víta Rakušana, ministra kultury Martina Baxy, hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky a primátora města Ostravy Jana Dohnala.

Titul výstavy je inspirován dílem Vladislava Vančury, rodáka z Háje ve Slezsku.

Na realizaci výstavy spolupracovalo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, ČD Cargo logistics, Rotary Club Pardubice, Agromino.

Kontakt:

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

tiskove@nzm.cz