Změna ve vedení společnosti Allianz Central Europe

Mnichov 12. prosince 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – • Nina Klingspor vystřídá Petrose Papanikolaou ve funkci a stane se generální ředitelkou společnosti Allianz Central Europe (dříve Allianz Central and Eastern Europe)

Změny účinné ke dni 1. ledna 2024

Společnosti Allianz SE dnes oznámila změny ve vedení, které vstoupí v platnost 1. ledna 2024:

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20231211872963/cs/

Nina Klingspor, současná generální ředitelka společnosti Allianz Private Krankenversicherungs-AG, soukromé zdravotní pojišťovny Allianz v Německu (APKV), bude jmenována novou generální ředitelkou Allianz Group pro střední Evropu, a to po schválení příslušnými orgány společnosti. Společnost Allianz Central Europe je regionální subjekt, který je odpovědný za národní podniky společnosti Allianz v 11 zemích střední a východní Evropy. Nahradí Petrose Papanikolaoua, který bude po schválení regulačními orgány jmenován novým generálním ředitelem Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) s další odpovědností za vedení Allianz Commercial v celosvětovém měřítku.

Nina nastoupila do společnosti APKV v roce 2019 a formovala strategii a kulturu, která přinesla vynikající finanční výsledky a loajalitu zákazníků, přičemž dosáhla nové úrovně technické vyspělosti a rozvoje podnikání. Jejím nástupcem bude Jan Esser, jehož jmenování rovněž podléhá schválení příslušnými orgány společnosti.

Před jmenováním do funkce generální ředitelky společnosti APKV byla Nina čtyři roky finanční ředitelkou společnosti AGCS a v letech 2012 až 2015 působila jako vedoucí kanceláře generálního ředitele Allianz SE, kterým byl Michael Diekmann.

Do společnosti nastoupila v roce 2000 jako personální ředitelka generálního ředitele Allianz Global Investors a dále působila mimo jiné jako vedoucí marketingu a vedoucí distribuce pro třetí strany v Německu. Svou kariéru zahájila u Landesbank Baden Württemberg (LBBW), kde pracovala ve Stuttgartu i v Pekingu, dohlížela na úvěrové riziko asijských finančních institucí a pomáhala budovat německé centrum LBBW v Pekingu. Vystudovala ekonomii na univerzitě v Trevíru a studovala čínštinu na Tchaj-wanu.

Klaus-Peter Roehler, člen představenstva Allianz SE, řekl: „Chtěl bych Petrosovi poděkovat za vynikající práci, kterou odvedl v Allianz Central Europe, za založení regionálního subjektu a úspěšnou transformaci regionálního modelu. Nina se dokonale hodí k tomu, aby převzala Petrosovu roli a řídila naši regionální integrovanou strategii v regionu střední Evropy: Její blízkost k prodeji, její finanční znalosti a pochopení pro technickou vyspělost, ale také její týmová hra jsou vynikající. Díky její osobnosti a schopnostem bude mít středoevropský region silného lídra.“

O společnosti Allianz

Allianz Group je jednou z předních světových pojišťoven a správců aktiv s více než 122 miliony* soukromých a firemních zákazníků ve více než 70 zemích. Zákazníci společnosti Allianz využívají širokou škálu služeb v oblasti pojištění osob a firem, od majetkového, životního a zdravotního pojištění přes asistenční služby až po pojištění úvěrů a globální pojištění podnikatelů. Společnost Allianz je jedním z největších světových investorů, který spravuje jménem svých pojistitelů přibližně 714 miliard eur**. Naši správci aktiv PIMCO a Allianz Global Investors navíc spravují aktiva třetích stran v hodnotě přibližně 1,7 bilionu eur**. Podle Dow Jonesova indexu udržitelného rozvoje patříme díky systematickému začleňování ekologických a sociálních kritérií do našich obchodních procesů a investičních rozhodnutí k předním společnostem v pojišťovnictví. V roce 2022 dosáhlo více než 159.000 zaměstnanců celkových příjmů ve výši 152,7 miliardy eur a provozní zisk skupiny činil 14,2 miliardy eur***.

* Včetně nekonsolidovaných subjektů se zákazníky Allianz.

**Ke dni 30. června 2023.

*** Jak bylo uvedeno ve výkazech – bez úpravy zohledňující použití IFRS 9 a IFRS 17.

Na tato hodnocení se jako vždy vztahuje níže uvedené prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Tento dokument obsahuje výhledová prohlášení, jako jsou prognózy nebo očekávání, která vycházejí ze současných názorů a předpokladů vedení společnosti a podléhají známým i neznámým rizikům a nejistotám. Skutečné výsledky, výkonnostní údaje nebo události se mohou výrazně lišit od těch, které jsou obsaženy v těchto výhledových prohlášeních.

Odchylky mohou vzniknout v důsledku změn faktorů, mezi něž patří mimo jiné: (i) obecná ekonomická a konkurenční situace v hlavní činnosti a na hlavních trzích společnosti Allianz, (ii) výkonnost finančních trhů (zejména volatilita trhu, likvidita a úvěrové transakce), (iii) negativní publicita, regulační opatření nebo soudní spory týkající se Allianz Group, jiných známých společností a odvětví finančních služeb obecně, (iv) četnost a závažnost pojistných událostí, včetně těch, které jsou důsledkem přírodních katastrof, a výše nákladů na škody, (v) úroveň a trendy úmrtnosti a nemocnosti, (vi) úroveň perzistence, (vii) rozsah úvěrových selhání, (viii) úroveň úrokových sazeb, (ix) směnné kurzy měn, zejména směnný kurz EUR/USD, (x) změny zákonů a předpisů, včetně daňových předpisů, (xi) dopad akvizic, včetně souvisejících integračních otázek a reorganizačních opatření, a (xii) obecné konkurenční podmínky, které v každém jednotlivém případě platí na místní, regionální, národní a/nebo globální úrovni. Mnohé z těchto změn mohou být umocněny teroristickými aktivitami.

Bez povinnosti aktualizace

Allianz nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace nebo výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu s výjimkou informací, které jsme podle zákona povinni zveřejňovat.

Poznámka k ochraně osobních údajů

Společnost Allianz SE se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Více informací najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231211872963/cs/

Kontakty:

Další informace získáte od:

Christina Bersick

Tel. +49 89 3800 12940

E-mail: christina.bersick@allianz.de

Zdroj: Allianz