Živě z LFŠ: Živá země a my

To, že je Země živá a jsme to my lidé, kteří ji ničí nevídanou měrou, už ví každý, kdo se jen trošku zajímá o životní prostředí nebo žije uprostřed přírody. V tomto dnešním tématu se zaměříme na to, co může pro Zemi dělat každý z nás… A představíme úžasné hosty, kteří pochopili provázanost přírody celého světa a rozhodli se přispět svou „troškou“ k zachování deštného pralesa. Přijďte si pro inspiraci, jak ještě více můžete přispět k zachování přírodního bohatství, na kterém jsme absolutně závislí.

Debaty programového bloku Živá země a my, který je součástí diskusní sekce Nová realita, se zúčastní Radim Ondříšek, Petr Baný, Jana Dynková, Martina Šebková, Hanka Dietrich, Ivo Bystřičan a Vašek Havelka. Sledovat ji můžete 31. července od 13:30.

Mise: Amazonie a my

ČR 2022

režie: Martin Smékal, Jiří Šlofar

Pod záštitou dvou neziskových organizací se čeští výzkumníci a aktivisté vydávají do Amazonie za nalezením způsobů, které povedou k jejímu zachování. Na své cestě společně s místními obyvateli vyzdvihují spojení přírody a kultury kolem nás. Společně se shodují, že k udržení obou je potřeba naší vzájemné pomoci a porozumění. Díky nalezení vnitřního smyslu tak čeští zástupci přijímají odpovědnost za dění na druhé straně polokoule. Ať už v podobě snahy zabránit deforestaci pralesů či ztrátě poznatků vzdálenějších kultur. Celovečerní dokumentární snímek z prostředí ekvádorského deštného pralesa, kde čeští aktivisté a výzkumníci ve spolupráci s místní komunitou hledají cestu, jak zachovat nejen prales a zabránit jeho deforestaci, ale také jak přispět k udržení a komplexnějšímu rozvoji naší západní společnosti s pomocí nových poznatků získaných od místních kultur a rostlin. Jak říká jeden z protagonistů filmu: „My Evropané máme tu nevýhodu, že hodně myslíme na sebe, naši budoucnost a snažíme se nějakým způsobem zabezpečit pohodlí a jednoduchost žití. A to nás zbavuje schopnosti podívat se na to, co se děje ve světě a co se nás týká.“ V dnešní době celosvětově přibývá spolků a organizací zabývajících se konzervací pralesa a řešením environmentálních otázek obecně. Iniciativa začíná vždy u jedinců, kteří za sebou nemají média, organizace, spolky ani finanční zajištění. Pohání je smysl. A právě tito lidé dávají věci do pohybu a inspirují okolí k dalším krokům a činům po celém světě. Neziskové organizace Bosque Medicinal a ForestLink našly svůj domov a uplatnění právě v Amazonii. Ve filmu pochopíme funkci pralesa, jeho napojení na další aspekty globálního klimatu i jeho fungování.