Živě: Webinář Energetické úspory a budování FVE

Webinář Energetické úspory a budování FVE, který je připraven pro starosty obcí a zaměřuje se na komunitní a komunální energetiku. Tento ojedinělý webinář nabízí jedinečnou příležitost získat rady, tipy a informace o možnostech dotací a úspor energií s možností klást dotazy.

Webinář se bude konat ve středu 7. června 2023 od 10:00 v Akademii ČTK.

Na webináři vystoupí špičkoví odborníci, kteří se v energetické oblasti pohybují jako ryby ve vodě: Patrícia Čekanová – prezidentka Asociace komunitní energetiky

Jakub Hrbek – ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Martin Ander – specialista Svazu moderní energetiky v oblasti komunálních projektů

Martin Medvěd – projektant energetických celků

Daniel Ullmann – konzultant a obecní energetik

Po přihlášení obdrží starostové link, kterým budou moci sledovat webinář online a také mít možnost klást odborníkům online dotazy. Cena za účast na webináři činí 3600 Kč. V této ceně je zahrnut on-line přenos, který může kromě přihlášených sledovat kdokoliv ze zastupitelstva, případně jimi pověřená osoba. Počet sledujících z jednoho odkazu není nijak omezen. Po skončení webináře obdrží starostové záznam, který budou moci využít k dalšímu studiu. Všechny prezentace přednášejících budou účastníkům zaslány do dvou dnů po skončení webináře. Pokud webinář někdo nestihne, dostane jeho záznam včetně všech prezentací. Pokud budou mít zúčastnění po webináři ještě další otázky, budou mít možnost je klást odborníkům i po jeho skončení.

Objednání účasti na www.solarnimagazin.cz.