Živě: Význam a přínos cestovního ruchu pro českou ekonomiku

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pořádají v úterý 17. října 2023 seminář s názvem Význam a přínos cestovního ruchu pro českou ekonomiku, který se z více úhlů pohledu zaměří na situaci v oblasti cestovního ruchu.

Přenos z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR začne ve 14:00.

 

Cestovní ruch je na národní i lokální úrovni významnou ekonomickou činností. Mimo jiné podporuje rozvoj regionů, efektivně přispívá ke zvyšování kvality života místních obyvatel a zamezuje vysidlování venkovských oblastí.

Během pandemie koronaviru se cestovní ruch stal jedním z nejvíce zasažených sektorů hospodářství. V průběhu dvou let z něj odešel každý desátý zaměstnanec a činnost ukončila sedmina podnikatelů. Ve druhé polovině roku 2022 cestovní ruch fungoval téměř bez omezení, ale i kvůli změně skladby zahraničních turistů, dané politickou situací (válečný konflikt na Ukrajině) a přetrvávajícími covidovými opatřeními (region Asie), stále nedosahují čísla v odvětví úrovně roku 2019. Faktem zůstává, že Česká republika rozhodně nevyužívá potenciál cestovního ruchu, který se jí v evropském kontextu naskýtá.

Setkání by mělo přinést například odpověď na to, jaké jsou přínosy cestovního ruchu pro stát a občany. Budou se diskutovat aktuální výzvy, kterým tento sektor čelí i s ohledem na digitalizaci, ozelenění či udržitelný provoz. Hlavním cílem semináře je však představení priorit odvětví cestovního ruchu a definování kroků nezbytných k jejich naplnění. Mimo jiné i pokud jde o financování restartu cestovního ruchu nebo o připravované legislativní změny.

Seminář se bude konat za účasti zástupců státní správy, samosprávy i jednotlivých organizací spojených s cestovním ruchem.

Program

14:00 – 15:45 – Blok I – Přínosy odvětví cestovního ruchu pro stát, pro občany a výzvy, kterým průmysl cestovního ruchu čelí

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Úvodní slovo, přivítání

Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

Video příspěvek na téma význam a přínos odvětví

Aleš Rod, člen, Národní ekonomická rada vlády

Shrnutí významu odvětví – statistický pohled

Václav Stárek, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Libor Knot, předseda Asociace horských středisek ČR

Formulace největších současných výzev v odvětví

Zuzana Vojtová, ředitelka, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Pohled zástupce organizací destinačního managementu na současný stav a výzvy

Viktor Vojtko, poslanec PSP ČR, místopředseda Podvýboru pro cestovní ruch

Řešení hlavních výzev cestovního ruchu z pohledu státu

Alena Klimt, Svaz měst a obcí ČR

Řešení hlavních výzev cestovního ruchu z pohledu samosprávy

Diskuse panelistů a účastníků semináře

 

16:00 – 17:45 – Blok II –  Priority odvětví cestovního ruchu a kroky nezbytné k jejich naplnění

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Představení priorit

Kateřina Šrámková, předsedkyně Asociace nestátních otevřených památek a

Jaromír Polášek, odborník na strategický management a marketing cestovního ruchu

Kroky potřebné k prosazení priorit

Silvia Doušová, ředitelka odboru cestovního ruchu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Připravované ne/legislativní změny týkající se odvětví CR

Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism

Jak může marketing být nápomocen pro naplnění priorit

Marian Piecha, vrchní ředitel sekce fondů EU, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Nástroje financování restartu cestovního ruchu

Diskuse panelistů a účastníků semináře

 

17:45 – 18:00 – Shrnutí a závěrečné slovo

Jan Kubinec, předseda představenstva Prague Convention Bureau