Živě: Vyhodnocení soutěže Památka roku 2023

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásí ve čtvrtek 11. dubna 2024 vítěze soutěže Památka roku 2023. Vyhodnocení proběhne v rámci Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve Vysokém Mýtě.

Přímý přenos bude zahájen v 10:00. Všechny informace o soutěži na: https://www.historickasidla.cz/cs/souteze-a-akce/pamatka-roku/krajsti-vitezove-pamatky-roku-2023.html

Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ dle zákona). Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, jakož i brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany a jiné umělecko-řemeslné předměty.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990.

K 1. dubnu 2024 má celkem 200 členů, z toho 191 řádných (obcí, měst a městských částí) a devět přidružených.