Živě: Vyhlášení vítězů soutěže Historické město roku

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pořádá ve čtvrtek 18. dubna 2024 v Praze slavnostní setkání, na kterém vyhodnotí soutěž Historické město roku.

Přímý přenos bude zahájen ve 14:00.

O PROGRAMU REGENERACE

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením číslo 209 ze dne 25. března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje i pevně daných organizačních a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot a ozdravení životního prostředí, ale také vytvoření center rozvoje podnikatelských aktivit historických jader měst a obcí. Jejich stav po změně politických poměrů po roce 1989 byl tristní: nedostatečná a zanedbaná technická infrastruktura, špatný stavební stav objektů, špatná kvalita bydlení, nevyhovující sociální skladba obyvatelstva, chybějící síť obchodů a služeb i narušené vlastnické vztahy. Snaha Sdružení o systémové řešení regenerace historických sídel došla odezvy na Ministerstvu kultury ČR a tehdejším Ministerstvu pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR – později pak aktivity převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Proces regenerace se týká takřka všech MPR a MPZ naší republiky. Obecně lze konstatovat, že právě díky Programu regenerace se viditelně zlepšil stav památkově chráněných území.

Dochází k obnově systémů technické infrastruktury, komunikací, domovního a bytového fondu s akcentem na zachování funkce bydlení a ozdravění sociální struktury obyvatel. Zlepšuje se stav životního prostředí, města ožívají obchodním a společenským ruchem i kulturou. Regenerační procesy přinášejí mnoho nových pracovních míst a vytvářejí prostor pro podnikání. Stoupá potřeba zařízení a služeb cestovního ruchu, protože opravená historická jádra našich měst přitahují ve stále větší míře turisty. V myšlení občanů se zakotvuje vědomí o potřebě ochrany kulturního dědictví. V různých komisích, neziskových organizacích, na veřejných schůzích i jednotlivě se podílejí na přípravě koncepčních záměrů a posuzování realizačních projektů Programu regenerace. Což nemalou měrou přispívá k prohlubování demokratických postupů při správě města a rozšiřování možností samosprávy.

Z pohledu měst je největší přínos Programu regenerace spatřován v jeho nepřetržité soustavnosti. Legislativní ukotvení zaručuje kontinuální existenci a uživatelům je tak dána možnost plánovat procesy v delším časovém horizontu. Program regenerace zařadil péči o kulturní památky a regeneraci památkově chráněných území mezi priority místní politiky, aktivizoval a motivoval je ke koncepční a koordinované péči o kulturní hodnoty v rámci sociálního a ekonomického rozvoje území. Stimulační finanční politika programu, která předpokládá spoluúčast majitelů, je momentem, kdy se obce i soukromí vlastníci snáze rozhodnou investovat „část“ celkového finančního objemu. Nadto ulehčuje komunálním rozpočtům a dává možnost investovat prostředky např. do infrastruktur, komunikací. Celý proces regenerace sídla postupuje rychleji. Nehledě na to, že mnohá města by vzhledem k možnostem rozpočtů a celkovým potřebám památky vůbec nerekonstruovala.

SOUTĚŽ HISTORICKÉ MĚSTO ROKU

Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ)

Po zakotvení Programu regenerace MPR a MPZ do života historických sídel přišlo Sdružení s myšlenkou oceňovat ta, která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků.

Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu vyrobeného firmou Rűckl Crystal, a. s., sklárna v Nižboru, symbolizujícího historická sídla (je majetkem Sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové Ceny); zmenšená replika Ceny je předávána vítěznému městu. K ocenění dále náleží pamětní grafický list a finanční částka 1,000.000 Kč.

Dvě města obdrží Cenu ministra pro místní rozvoj – grafický list a finanční příspěvek 100.000 Kč. Ocenění získávají také jednotliví krajští vítězové – obdrží pamětní grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a finanční částku 100.000,- Kč od ministerstva kultury.

 

Krajští vítězové

Hl. m. Praha – Praha 1

Jihočeský kraj – Prachatice

Jihomoravský kraj – Lomnice

Karlovarský kraj – Cheb

Kraj Vysočina – Moravské Budějovice

Královéhradecký kraj – Jičín

Liberecký kraj – Jablonec nad Nisou

Moravskoslezský kraj – Opava

Olomoucký kraj – Šternberk

Pardubický kraj – Chrudim

Plzeňský kraj – Horažďovice

Středočeský kraj – Kolín

Ústecký kraj – Žatec

Zlínský kraj – Uherské Hradiště

 

 

Dosavadní držitelé titulu Historické město roku

(datum / město, které získalo titul za předchozí rok / nominována města v daném roce)

 

27. 4. 1995 Svitavy

18. 4. 1996 Kadaň Třeboň

18. 4. 1997 Třeboň Jimramov, Klášterec nad Ohří, Štramberk

17. 4. 1998 Kroměříž Budyně nad Ohří, Kutná Hora

16. 4. 1999 Klášterec nad Ohří Jindřichův Hradec

17. 4. 2000 Kutná Hora Jindřichův Hradec, Litomyšl

17. 4. 2001 Litomyšl Česká Kamenice, Loket, Prachatice

17. 4. 2002 Nový Jičín Františkovy Lázně, Prachatice

17. 4. 2003 Prachatice Chrudim, Příbor

28. 4. 2004 Spálené Poříčí Karviná, Nové Hrady

27. 4. 2005 Františkovy Lázně Boskovice, Česká Kamenice

18. 4. 2006 Česká Kamenice Uherské Hradiště, Polná

18. 4. 2007 Polná Cheb, Šternberk

16. 4. 2008 Jindřichův Hradec Šternberk, Uherské Hradiště

16. 4. 2009 Šternberk Beroun, Jilemnice

13. 4. 2010 Beroun Jilemnice, Uherské Hradiště

19. 4. 2011 Znojmo Polička, Prachatice

17. 4. 2012 Uherské Hradiště Kutná Hora, Chrudim

18. 4. 2013 Jilemnice Cheb, Příbor

17. 4. 2014 Chrudim Boskovice, Praha 2

16. 4. 2015 Cheb Praha 1, Jičín

19. 4. 2016 Příbor Jičín, Litoměřice

18. 4. 2017 Jičín Prachatice, Štramberk

17. 4. 2018 Slavonice Brtnice, Vysoké Mýto

16. 4. 2019 Brtnice Frenštát pod Radhoštěm, Klatovy

18. 6. 2020 Štramberk Nový Bor, Soběslav

22. 6. 2021 Havlíčkův Brod Kutná Hora, Žatec

14. 4. 2022 Boskovice Loket, Telč

18. 4. 2023 Vysoké Mýto Valašské Meziříčí, Žatec

 

O Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Vzniklo z iniciativy měst v listopadu roku 1990. K 1. dubnu 2024 má celkem 200 členů, z toho 191 řádných (obcí, měst a městských částí) a devět přidružených.

Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. K dosažení tohoto cíle, a tím i naplnění účelu existence, SHS ČMS zejména popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, pořádá veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference apod., uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem, spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS, které působí v České republice i v zahraničí.

Mezi nejvýznamnější činnosti a aktivity Sdružení společně s ministerstvem kultury a ministerstvem pro místní rozvoj patří péče o Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dotační titul MK, vícezdrojové financování). Od roku 1994 je udělována Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ spojená s právem používat titul „Historické město roku“.

Počínaje rokem 1991 jako spolupořadatel, od roku 1998 pak jako hlavní gestor v České republice organizuje Sdružení vždy v měsíci září Dny evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek (European Heritage Days – EHD), což je rozsáhlý celoevropský projekt, který vede k neformálnímu uvědomování si kořenů našich národních identit a ochraně kulturního odkazu našich předků. Dny evropského dědictví probíhají pod záštitou Rady Evropy a v naší republice též pod záštitou vrcholných státních orgánů. V roce 2024 proběhnout Dny evropského dědictví ve dnech 7. – 15. září 2024. Národní zahájení se bude konat v Klášterci nad Ohří od 6. do 8. září 2024.

Další aktivitou Sdružení jsou Brány památek dokořán – v měsíci dubnu členská města připraví pro veřejnost zajímavý program (výstavy, prohlídky, koncerty, zpřístupňují památky…) u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (18. dubna).

Pravidelnou aktivitou SHS ČMS je také každoroční udělení ceny v soutěži Památka roku. Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park apod.

Soutěž má dvě kategorie: 1. kategorie: malá (obnova do dvou mil. Kč bez DPH a 2. kategorie: velká (obnova nad dva mil. Kč bez DPH). Cenou pro vítěze v 1. kategorii je odměna pro vlastníka objektu ve výši 50.000 Kč a v 2. kategorii ve výši 100.000 Kč. V obou kategoriích je vyhlašováno i 2. a 3. místo. Slavnostní vyhodnocení letošního ročníku Památka roku 2023 proběhlo v rámci odborné konference Sdružení, kterou pořádalo Sdružení ve Vysokém Mýtě 11. – 13. dubna 2024.

Dále Sdružení pořádá soutěž Mladí fotografují památky. Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.

Metodické působení Sdružení spočívá v pořádání odborných seminářů a konferencí. Kromě zcela odborných tematik, jako např. barva a detail v architektuře nebo zeleň v historických sídlech se v posledních letech širší zájem soustřeďoval na propojení okruhů památkové ochrany a ekonomického rozvoje jak historických měst, tak i celé země, dotýkal se problematiky cestovního ruchu, oblastí nové výstavby v historické zástavbě měst.

 

Více informací na www.historickasidla.cz