Živě: Vyhlášení soutěže mladých informatiků IT SPY 2023

Ve středu 22. listopadu 2023 se koná slavnostní vyhlášení vítězů soutěže IT SPY 2023, kterou pořádají české a slovenské vysoké školy spolu s předním českým software house Profinit.

Přenos z Refektáře Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze začne v 18:00.

Do finále letošního ročníku odborné soutěže nejlepších diplomových prací z informatiky IT SPY 2023 postoupilo 10 nejúspěšnějších projektů, tedy nejvíce finalistů v historii soutěže. Letos probíhá již 14. ročník této elitní soutěže vysokoškolských studentů informatiky IT SPY o nejlepší diplomovou práci z tohoto perspektivního oboru. Cílem projektu je podpořit talentované studenty v jejich kariéře a upozornit na nejlepší projekty a myšlenky, se kterými přicházejí mladí lidé v rámci studia. Kvalita soutěžních prací je posuzována akademickou porotou z pohledu rešerše, výzkumu, vyhodnocení řešení a realizace. Z pohledu přínosu pro obor IT projekty posuzují i porotci od spoluorganizátora soutěže, předního českého software house Profinit. Soutěž organizují české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org).

Kdo se stane letošním vítězem?

Jméno autorů nejlepších tří diplomových prací obhájených v letošním roce i vítěze Ceny veřejnosti se dozvíme na slavnostním setkání, které se uskuteční v Refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Garantem hlavní ceny je spolupořadatel soutěže společnost Profinit, která absolutnímu vítězi věnuje finanční odměnu 2000 eur.

Účast v soutěži je letos díky cenám partnerů T-Mobile, Raiffeisenbank a Počítačové školy Gopas pro účastníky ještě atraktivnější než v předchozích ročnících. Hlavní partner Raiffeisenbank udělí cenu za nejlepší práci v oblasti aplikace umělé inteligence. Hlavním partnerem soutěže IT SPY je také společnost T-Mobile, která udělí cenu za vynikající práci v oblasti IT – Magenta Award for Excellence in IT. Tři nejlepší finalisté navíc získají odborné kurzy v celkové hodnotě 30.000 Kč od partnera soutěže, Počítačové školy Gopas. O vítězi v kategorii Cena veřejnosti může rozhodnout i laická veřejnost prostřednictvím hlasování na webu www.itspy.cz.

Záštitu soutěži letos udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu SR, Hospodářská komora ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, ICT Unie a KINIT. Jejich zástupci se zúčastní i slavnostního vyhlášení výsledku soutěže 22. listopadu 2023.