Živě: Sněm Svazu průmyslu o podobě konkrétních změn

Svaz průmyslu a dopravy ČR opět zahájí svým sněmem Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) v Brně, konat se bude hned první den veletrhu 10. října 2023. Společně s čelnými představiteli členských firem a vládou bude sněm řešit aktuální problémy českého byznysu. Svaz průmyslu se představí návštěvníkům MSV také na infopointu, který bude umístěn v prostoru Digitální továrny v pavilonu F. Je aktivně zapojen do unikátního programu Contact Ukraine 2023 v pavilonu A.

Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR jako každý rok zahájí Mezinárodní strojírenský veletrh. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj společně s dalšími členy představenstva Svazu průmyslu zhodnotí, jak se dařilo vládě v loňském roce. Společně s firmami definují konkrétní úkoly pro zbytek volebního období, na kterých by měl celý byznys společně s vládou neodkladně začít pracovat. Pozvání přijal předseda vlády Petr Fiala, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, ministr financí Zbyněk Stanjura a další. Sněm bude zahájen ve 13:00.

„Pro jakékoliv transformační změny je klíčové, aby to byl cíl všech. Bez ohledu na barvu dresu a politickou příslušnost. Proto na politiky apelujeme, aby mysleli za čtyřleté volební období a přesvědčili o změnách i opozici. To nejhorší, co nás může potkat, je náhlé otočení kormidla. Problémy už jsme si pojmenovali, i vláda si je uvědomuje. Teď je čas začít s konkrétními změnami. První jasné úkoly, které jsou splnitelné do konce volebního období, vládě předáme na našem sněmu. Jedná se zejména o bezprecedentní zkrácení schvalovacích procesů pro výstavbu strategické infrastruktury dopravní, energetické a digitální. Rovněž vytvoření podmínek pro budování ekologičtějších zdrojů elektrické energie. Zcela zásadní je přenastavení podmínek pro otevření českého trhu práce a podporu výzkumu a vývoje. Bez transformace českého školství nebudeme v budoucnu úspěšnou zemí,“ říká Rafaj.

Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR je společenská akce pro 400 hostů. Pro členské firmy svazu jde o jedinečnou platformou, kde zazní jejich jasné požadavky na členy vlády, náměstky a odborníky z ministerstev. Svaz průmyslu na sněmu každoročně oceňuje úspěšné firmy a osobnost průmyslu. Letos počtvrté udělí Cenu za Průmysl 4.0, jejímž partnerem je Česká spořitelna. Hlavní část sněmu bude možné stejně jako v předchozích letech sledovat online jak na webu spcr.cz, tak na portálu ČTK ceskenoviny.cz, na FB Protext ČTK, na webech hn.cz a e15.cz a kanálu YouTube.

V průběhu MSV se Svaz průmyslu a dopravy ČR také aktivně zúčastní podpory programu Contact Ukraine 2023, který vytvořilo MPO ve spolupráci s MZV. Díky němu se budou moci české firmy od úterý do čtvrtka na veletrhu setkat se zástupci ukrajinských samospráv a byznysu. Jde o jedinečnou příležitost pro aktivní vytváření konkrétních projektů pro budoucí rychlou obnovu a rekonstrukci Ukrajiny.

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Na 64. ročníku se bude od 10. do 13. října prezentovat 1260 vystavujících firem ze 43 zemí. Hlavními tématy jsou Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Mezi další výrazná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji.