Živě: SMO ČR otevírá rozpočtové určení daní

Letošní XXVI. celostátní  finanční konference (CFK) Svazu měst a obcí (SMO ČR) přinesla jednoznačný postoj svazových představitelů k současné politické a hospodářské situaci. Situaci proberou dnes v PressCentru ČTK v Praze výkonná ředitelka SMO ČR Radka Vladyková a starosta obce Vestec a předseda Výboru dobrovolných svazků obcí (DSO) Tibor Švec. Přímý přenos na ceskenoviny.cz, FB Protext ČTK, smocr.cz, FB SMO ČR a YouTube začíná ve 14:30.

Ratifikace zbylých článků Evropské charty místních samospráv, pravidelné vzájemné konzultace a změna rozpočtového určení daní pro města nad 30 tisíc obyvatel, tyto tři body bude Svaz měst a obcí ČR prosazovat při jednáních s vládou.

„Vzali jsme na vědomí konsolidační balíček, byť jeho příprava se diametrálně lišila od partnerské spolupráce dvou rovnocenných partnerů,“ uvádí místopředseda SMO ČR a primátor města Olomouc Miroslav Žbánek a pokračuje: „Opravdu si nechceme zvykat na situaci, kdy se vládní novinky dozvídáme z médií. A nechceme již poslouchat vládní mantru, že obce mají přebytky na účtech. Bez těch našetřených peněz bychom těžko zvládli covidovou epidemii, energetickou či uprchlickou krizi.“

Otázku rozpočtového určení daní (RUD) otevřel na CFK Tibor Švec, předseda pracovní skupiny k RUD SMO ČR a starosta obce Vestec. „Nevíme přesně, co chceme, zato přesně víme, co nechceme, rozhodujeme se na základě negativismu,“ říká Tibor Švec a pokračuje: „Obcím chybí motivace, a to jak v zastupitelstvech, tak i u starostů. Jediným motivačním prvkem, kterým obce mohou posílit svou finanční nezávislost v rámci rozpočtového určení daní, je 1,5 procenta daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.“

Stávající systém RUD nerespektuje podle SMO ČR současnou situaci měst zejména nad 30 tisíc obyvatel, která plní funkci regionálních center, ale objem finančních prostředků získávají jen podle počtu svých obyvatel.

Zdeněk Pištora, místopředseda SMO ČR a starosta města Postoloprty, doplňuje: „Kromě nižšího podílu z RUD dopadne na samosprávy také ponížení příspěvku na přenesenou působnost. Takže dluh, který u nás stát již má, se bude nadále prohlubovat.“

Česká republika ratifikovala Evropskou chartu místních samospráv vyjma několika článků. Právě ty jsou však pro samostatnost samospráv stěžejní. „Svaz jednoznačně požaduje ratifikaci zbylých článků Evropské charty pro místní samosprávy obdobně, jako to mají v jiných evropských zemích, například v Rakousku,“ zdůrazňuje Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek a také místopředseda Svazu. „Tyto články garantují obcím pravidelné konzultace a partnerský přístup s vládou. Prostřednictvím těchto konzultací si obce mohou vyjednat adekvátní finanční příjmy. Zároveň chceme jednat o systémové změně RUD s posílením motivační složky pro obce a města a zohledněním potřeb pro města nad 30 tisíc obyvatel.“

Celostátní finanční konference je vhodnou platformou pro vzájemnou diskuzi, a přestože byli na tuto svazovou akci pozváni ministři pro obce stěžejních rezortů, této možnosti nevyužili.